Orealistisk. Den 15 februari 2012

Sipoon Sanomat 9.2 2012

Sipon Sanomat hann inte förra veckan få med några nyheter om alternativen för planeringen av Östersundom. Däremot ingår i numret från senaste torsdag nästan två broadsheet-sidor om kommunkartan som publicerades under den "svarta dagen". Redan på onsdag förmiddag publicerade Sipoon Sanomat på tidningens webbplats en notis med rubriken "Kuntajakotyöryhmä: Sipoo liitetään Helsinkiin". Följande dag publicerades på webbplatsen en artikel med rubriken Sipoo halutaan liittää osaksi Suur-Helsinkiä tai jakaa kahtia. En något längre version av artikeln ingår i tidningen under rubriken "Kuntauudistuksessa haudataan itsenäinen Sipoo". Bland övriga artiklar i senaste nummer av Sipoon Sanomat kan nämnas "Mikael Grannas kuittaa kuntauudistuksen epärealistisena" och "Liljeström uskoo kaksikielisyyden pelastavan Sipoon".


Sipoon Sanomat 9.2 2012


Sipoon Sanomat 9.2 2012

Kommunreformen har tydligen inspirerat Christel Liljeström att börja skriva blogg igen. Bland hennes inlägg från den senaste veckan kan nämnas "Kommunreform" och "Varthän Sibbo?".


Igår publicerade Sipoon Sanomat på webben en text med rubriken "Sipoonkorven kansallispuiston tulevaisuuden suunnittelu alkaa". En motsvarande text med rubriken "Vaikuta Sipoonkorven kansallispuiston hoitoon ja käyttöön" publicerades igår faktiskt även på webbplatsen Yhetinen Östersundom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar