Porvari. Den 25 fabruari 2012I mitt inlägg "Från Helsingfors perspektiv. Den 22 februari 2012" uppmärksammade jag ärendet "Östersundomin yhteinen yleiskaavaluonnos nro YK0035" i föredragningslistan för Vanda stadsplaneringsnämnds möte på måndag. I inlägget noterar jag att föredragningslistan inte är helt identiskt med Östersundomkommitténs beslutsförslag. Bl.a. har namnet Porvari lämnats bort och ersatts med Länsisalmi (Västersundom). Igår publicerades även föredragningslistorna för Helsingfors stadsplaneringsnämnds och Sibbo planläggningssektionens möte nästa vecka. Då det gäller det aktuella ärendet skiljer sig  föredragningslistan för planläggningssektionen i Sibbo från så väl Östersundomkommitténs beslutsförslag som från föredragningslistan för mötet i Vanda. Förslaget till beslut är dock det samma och i planläggningssektionens föredragningslista är det även översatt till svenska. "Utvecklingsdirektörens förslag", som i stjälva verket är Östersundomkommitténs förslag, lyder på svenska enligt följande:

Planläggningssektionen föreslår kommunstyrelsen att
1. kommunstyrelsen förordar Östersundomkommittén att godkänna generalplaneutkastet enligt alternativ B, daterat den 9 februari 2012, som utgångspunkt för generalplaneförslaget för Östersundom.
2. kommunstyrelsen förordar Östersundomkommittén att godkänna bemötandet enligt växelverkansrapporten till dem som har framfört en åsikt eller sitt ställningstagande.


Föredragningslistan för Helsingfors stadsplaneringsnämnds möte på tisdag är åtminstone då det gäller det sista stycket identiskt med föredragslistan för stadsplaneringsnämnden i Vanda. Även här har man alltså lämnat bort namnet Porvari för området invid avtaget från Österleden till Ring III. I föredragningslistorna för mötena i Helsingfors och Sibbo finns en bilaga, som saknas ur föredragningslistan för Vanda stadsplaneringsnämnds möte. Bilagan är en karta eller illustration (havainnekuva) över södra delen av området för den gemensamma generalplanen. (Se bilden ovan.)

På det aktuella utkastet finns många intressanta detaljer, men de intressantaste gäller kanske just området "Porvari". Västerkulla gårds åkrar söder om Österleden är här helt och hållet bebyggda. Vägsträckningarna skiljer sig här från planutkastet B, där det aktuella området delvis är övertäckt och betecknats som specialplaneringsområde ES1.
De fantastiska visionerna för det aktuella området har jag tidigare behandlat speciellt i inläggen "Liittymäympäristön suunnittelua. Den 3 april 2011", "Uudenlainen kaupunkimainen pientalualue. Den 26 september 2011" och "Alue jota ei voi enempää jalostaa. Den 20 oktober 2011".
Mikko Särelä, som är grön suppleant i stadsplaneringsnämnden i Helsingfors, publicerade igår ett blogginlägg med rubriken "Östersundom". I inlägget ingår en intressant karta över "stadsdelarna" i Östersundom. Jag har inte sett kartan förut, men den torde inte vara speciellt ny. Avgränsningen av området för den gemensamma generalplanen har för Majviks del något ändrats sedan kartan ritats. På kartan har stadsdelen Sundberg (Salmenkallio) delats upp i Salmenkallio, Porvarin-lahti och Porvari. De motsvarande svenska namnen borde vara Borgarstrandsviken och Borgarstrand. På kartan har även andra stadsdelar och delområden delats upp. Östersundom har här fått ytterligare en exklusiv betydelse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar