Kommunernas språkliga indelning. Den 24 februari 2012

Hbl 23.2 2012 s 9
I gårdagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "Är det någon som bryr sig?" Texten handlar om förslaget att slå samman Sibbo, Helsingfors, Vanda, Grankulla och Esbo, men den tar avstamp i "tvångsannekteringen" av sydvästra Sibbo. Artikeln börjar med följande stycke:

I Östersundom, den tvångsannekterade delen av Sibbo som blivit Helsingfors, reser invånarna nu billigare än förr med stadens bussar. Men som helsingforsare är kön nu mycket längre för dem när de skall till läkare. Exemplet från Östersundom är kanske inte det bästa, men visar hur det kan gå när kommuner går samman.
Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Finlandssvenska kommuner följer Folktinget", där det noteras att "Folktinget anser att det inte går att slå ihop kommuner så att majoritetsspråket i en kommun ändras utan kommunens medtycke." Vidare kan man läsa följande:

Folktinget backar inte heller i sin tolkning av lagen, trots att den har utsatts för en del kritik.

Tolkningen härstammar från ett betänkande från år 1998, där riksdagens grundlagsutskott konstaterar att "ändringar i kommunindelningen inte får påverka kommunens språkliga ställning".

Folktinget har konsulterat grundlagsexperter och anser att tolkningen får stöd av senare utlåtanden och betänkanden.


I motiveringarna till statsrådets beslut om en ändringen av kommunindelningen mellan Helsingfors, Sibbo och Vanda noterades det speciellt att "Eftersom Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad enligt 5 § i språklagen alla är tvåspråkiga kommuner, där majoritetens språk är finska, medför förslaget inga ändringar i kommunernas språkliga indelning eller rätten att få service på sitt eget språk för dem som bor på det område som föreslås bli överfört till Helsingfors." (Se "Grundlagen. Den 20 januari 2008".) För inrikesministeriets motiveringar ansvarade Arto Sulonen, som numera är direktör för juridiska ärenden vid kommunförbundet. Den aktuella tolkningen av lagen har i Sibbo ansets skydda kommunen mot en delning i samband med den nya kommunreformen. (Se "Fungerande tvåspråkighet. Den 3 januari 2012".)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar