Allt kan flyttas till Östersundom. Den 29 juli 2012HS 18.7 s B 5

I Helsingin Sanomat ingick den 18juli en insändare med rubriken "Leirintäalueen voisi siirtää Östersundomiin". En liknande insändare publicerades den 5 maj. Då gällde det att förhindra att en skog invid  Rastböle metrostation i Nordsjö skulle byggas. Förslaget i insändaren gick ut på att istället ta Rastböle campingplats i bruk för bostadsbebyggelse och bygga en ny campingplats i Östersundom. (Se  "Campingplats. Den 12 maj 2012".) I den nya insändaren tar insändarskribenten fasta på ett noterat behov av en kompletterande campingplats, förslagsvis i Vallgårdsdalen, där det nu finns en koloniträdgård med stugor. Istället för a  grunda en campingplats till föreslår insändarskribenten att det grundas en ny större campingplats i Östersundom, vilket skulle vara billigare än att upprätthålla två separata campingplatser. Här är alltså ett nytt argument för att flytta bort campingplatsen från Rastböle - och spara skogen invid Rastböle metrostation. Dessvärre har insändarskribenten en orealistisk uppfattning av Östersundoms möjligheter.

Då det begav sig år 2006 behövdes Östersundom framför allt för att förhindra att Sandhamn och flygfältet i Malm tog i bruk för bostadsbebyggelse. Samlingspartiet i Helsingfors ville bevara Sandhamn i militärt bruk, medan Centern ville bevara flygverksamheten i Malm. Dessutom ville socialdemokraterna bevara koloniträdgårdarna och till och med bygga nya. (Se t.ex. "Lotteri. Den 25 april 2010".) Med tanke på att planerna för Sandhamn och Malm lagts på is har inkorporeringen tjänat sitt syfte. För att Östersundom även i fortsättningen skall kunna tjäna de politiska gruppernas intressen bör Östersundom förbli obebyggt, så att Östersundom alltid kan lyftas fram som en alternativ plats.


MUTTA voisiko Östersundom mahdollistaa kestävän kehityksen kisakylän ”nollahiiliolympialaisiin” vuodelle 202X… ?

Jussi Pajunen syntes vid invigningen av OS i London. Kanske var han på plats för att presentera planerna på Olympiska spelen i Östersundom? Ifall brasilianerna får för sig att de inte vill ordna OS i Rio de Janeiro, så kan man ju alltid flytta spelen ...

(Bilden ovan är ur "Östersundomin yhteisen yleiskaavaluonnoksen leikekirja".)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar