Tassarna bort från kommunerna! Den 19 maj 2013

Hbl 16.5 2013 s 1
I torsdagens Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "'Folk tror att besluten om fusioner redan är fattade'" (med citationstecken). Rubriken är ett citat av Mikeal Lönnroth, som är viceordförande i föreningen För Sibbo. På första sidan i samma tidning finns en bild med fem av föreningens styrelsemedlemmar. En av dem är författaren av denna blogg.

Det är knappast någon som bryr sig, men för mig har det varit viktigt att i egenskap av bloggare vara helt oberoende. Trots att jag öppet har sympatiserat för Sibbo har jag strävat efter en viss objektivitet. Visst hoppades jag när det begav sig att min blogg skulle hjälpa till att förhindra en inkorporering av sydvästra Sibbo, men jag har inte betraktat mig som en aktivist. Snarare än Sibbos intressen har jag slagit vakt om journalistiska ideal, maktfördelning och rättsfilosofiska principer. Jag har inte på över femton år varit skriven i Sibbo. Fram till i år har jag inte heller varit medlem i föreningen För Sibbo. Trots mitt engagemang för Sibbo har bloggandet om fallet Sibbo på ett akademiskt plan varit en fallstudie, där studieobjektet i princip kunde ha varit ett annat, ifall case Sibbo inte hade varit så extraordinärt.

I några år hade föreningen För Sibbo ingen aktivitet. När föreningen med anledning av kommunreformen återupplivades i början av året ville jag gärna vara med och skriva fortsättningen på fallet Sibbo. Även för den övriga styrelsen gäller engagemanget inte bara Sibbo, utan alla Finlands kommuner. Ett uttryck för detta är att styrelsemedlemmarna initierat medborgarinitiativet mot tvångssammanslagningar. Lämpligen publicerade Tietonantaja igår en artikel, som handlar om två av föreningen För Sibbos styrelsemedlemmars engagemang för medborgarinitiativet. Rubriken är "Näpit irti kunnista!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar