Helsingin Itäsalmi. Den 12 oktober 2014


I tisdags informerade Sibbo kommun om att man hittat bakterier i vattnet "i Söderkulla i Sibbo" eller i "Söderkulla vattentorns distributionsområde". Som om Sibboborna  inte förstod att Söderkulla ligger i  Sibbo. Hur månne man hade tänkt sig att invånarna vet om de hör till distributionsområdet? I själva verket går det bra att koppla bort vattentornet i Söderkulla utan att invånarna nödvändigtvis noterar någon skillnad. Att största delen av södra Sibbo - inklusive Östersundom - hör till vattentornets distributionsområde är inte alls självklart, då inte ens Hansas invid Söderkulla gård gör det. Den märkliga informeringen kan kanske förklaras av att informationen ursprungligen kom från Samkommunen Tusbyregionens vattenverk.

Att informationen kom från Tusbyregionens vattenverk torde även förklara det faktum att när Helsingfors stad sent om sider på tisdag kväll på stadens webbplats (endast på finska) informerade invånarna i Östersundom om bakterier i vattnet så hette  det att "Käytettävä ruoka- ja juomavesi tulee toistaiseksi keittää noin viiden minuutin ajan Etelä-Sipoon ja Itäsalmen eli Östersundomin alueella, kaupungin ympäristökeskus kertoo." Helsingfors har konsekvent använt det gamla svenska namnet Östersundom på stordistriktet, distriktet och stadsdelen Östersundom även på  finska och så  informerar staden plötsligt om att vattnet bör kokas "Itäsalmen alueella".

Även finska Yle talade först om "Helsingim Itäsalmi", men kom på onsdag förmiddag med följande rättelse:

Päivitys 8.10.2014 klo 10:45: Jutussa puhuttiin aiemmin Helsingin Itäsalmesta. Sana Itäsalmi on vaihdettu Östersundomiksi, joka on alueen virallinen nimi.

Användningen av namnet Itäsalmi är ändå inte fell i det altuella sammanhanget. I Sibbo delas kommunen in i byar och inte i stadsdelar. Byn eller registerbyn Östersundom, som delvis ligger i Sibbo, heter på finska officiellt fortfarande Itäsalmi. Det är faktiskt Sibbo vatten- och avloppsverk som fortfarande ansvarar för vatten och avlopp i Östersundom, även på västra sidan av den nya administrativa gränsen. I motsats till vad som hävdades då statsrådet tog sitt Sibbobeslut är Östersundom inte en integrerad del av Helsingfors. Detta har jag skrivit om i blogginlägget "Vatten och avlopp. Den 27 mars 2009" från mars 2009, tre månader efter inkorporeringen. Snart sex år efter inkorporeringen är läget det samma. I iögonfallande är det även att Helsingfors stad informerar sina invånare om att "rent dricksvatten delas ut på parkeringsplatsen vid K-supermarket i Söderkulla".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar