Esboborna bestämmer själva. Den 5 oktober 2014

Kommundirektören i Sibbo Mikael Grannas informerade i måndags på Twitter att metropolutredningen uppskjuts och att rapporten lanseras först den 26 november. Vilka vägar Grannas har fått informationen vet jag inte.  Inte heller vet jag hur det är möjligt, eftersom kommunindelningsutredarnas mandatperiod enligt finansministeriets beslut från 9.12.2014 tar slut senast den 31 oktober. Kanske handlar det om att rapporten skall översättas till svenska innan den offentliggörs, men det kan finns andra skäl att dröja med rapporten.

Utredningsmännen verkar närmast söka argument för ett färdigt förslag och marknadsföra "metropolstaden". I tisdags var det dags för en tillställning i Iso Omena i Esbo. Märkligt nog har Länsiväylä inte rapporterat från tillställningen, fastän tidningen var medarrangör. På webbplatsen Metropolutredningen kan man däremot läsa en artikel med rubriken "Metropoliselvityksen ja Länsiväylän keskustelutilaisuus Ison Omenan kirjastossa veti väkeä". Artikeln avslutas med följande stycke:

”Puhe pakkoliitoksista on turhaa ja harhaanjohtavaa. Kukaan muu ei voi päättää Espoon tulevaisuudesta kuin espoolaiset itse. Jos valtuusto ei kannata metropolikaupunkiin liittymistä, voidaan järjestää kunnallinen kansanäänestys, jossa espoolaiset pääsevät itse sanomaan kantansa. Mikäli vastaus on kielteinen, se päättyy sitten siihen”, kertoi kuntajakoselvittäjä Matti Vatilo.

En betydelsefull fråga är om det finns någon möjlighet att slå samman Vanda eller Sibbo med Helsingfors, ifall Esboborna skulle rösta mot den föreslagna "metropolstaden". Det är naturligtvis även möjligt eller till och med troligt att Esbo lämnas utanför i kommunindelningsutredarnas slutgiltiga förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar