Ännu under detta år. Den 19 oktober 2014

Under den gångna veckan ordnades de fyra sista "informations- och diskussionstillfällena för invånarna" angående metropolutredningen. Tillfällena fick föga publicitet, vilket kan tolkas som ett tecken på att mediekampanjen kommit av sig. (Jfr "Helsingin Sanomat bedriver propaganda. Den 17 augusti 2014".) Vid informations- och diskussionstillfällena har man konsekvent marknadsfört "metropolstaden" som en metropol med många lokala centrum. I sig var detta en smart taktik, men utan mediernas hjälp går budskapet inte fram.
I inlägget "Det händer. Den 4 maj 2014" noterar jag att man (ännu i maj) på webbplatsen "Nytt i Helsingfors" under rubriken "Östersundomissa tapahtuu vuonna 2014" om den gemensamma generalplanen för Östersundom kunnde läsa följande:

Kaava tulee nähtäville touko-kesäkuussa 2014. Kaavaan pyydetään lausuntoja ja kaavaa korjataan tarpeen mukaan. Kaavoitus viedään päätöksentekoon vuoden 2015 alussa.

Nu har sidan uppdaterats så att det i stället heter att "Tavoitteena on, että kaavaehdotus valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä." Någon tidtabell för beslutsfattandet hittar man inte längre på sidan.
På webbplatsen "Yhteinen Östersundom" har man under den gångna veckan publicerat en nyhet i det aktuella ärendet i form av en kommentar eller ett svar på en kommentar:

Kuntien yhteisen yleiskaavan ehdotus on kyllä tulossa Östersundom-toimikunnan ja kuntien käsittelyyn tämän vuoden puolella. Ehdotuksen aineisto julkaistuu Östersundom-toimikunnan esityslistan yhteydessä jo ensi keskiviikkona. ... Tavoitteena on, että kaavaehdotus tulee nähtäville tammi-helmikuussa 2015.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar