Anmärkningar. Den 25 januari 2015


Senaste måndag var sista dagen att lämna in anmärkningar mot de två kommunindelningsutredningar som Sibbo kommun formellt frivilligt deltagit i samt den särskilda kommunindelningsutredningen i metropolområdet, som kommunen inte frivilligt deltog i. Enligt kommundirektör Mikael Grannas tweet lämnades det in endast 4 anmärkningar mot. Kommunindelningsutredare Matti Valtio svarade på tweetet och föreslog att kommuninvånarna förhöll sig likgiltiga till alternativen. Grannas svarade med att föreslå att invånarna är uttråkade.

En av dem som lämnat in en anmärkning är föreningen För Sibbo, som lämnade in en anmärkning för utredningarna om en sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland och en sammanslagning av kommunerna i östra Nyland samt en skild anmärkning om den särskilda kommunindelningsutredningen inom metropolområdet. Jag återger den senare i sin helhet här:

Sipoon puolesta ry:n huomautus Metropolialueen kuntajakoesityksestä

Sipoon puolesta ry huomauttaa, että metropolialueen kuntajakoesitys ei ole sipoolaisten näkökulmasta hyvä  ratkaisu. 
Metropolikaupunkiesityksessä Sipoo on täysin erilainen kunta verrattuna muihin liitoksessa ehdotettuihin kuntiin. Sipoo ei ole yksi pääkaupunkiseudun kunnista ja metropolialueen kuntajakoesityksestä puuttuu kokonaan selitys, miksi Sipoo ainoana pääkaupunkiseuden kehyskuntana pitäisi liittää metropolikaupunkiin. Sipoosta on vasta liitetty maa-alue Helsinkiin (1.1.2009) erillisen selvityksen pohjalta. 
Sipoo ei väestömäärältään, yhdyskuntarakenteeltaan eikä kulttuuriltaan sovi tulla liitetyksi tiiviin yhdyskuntarakenteen kaupunkimaisiin kuntiin. Vallan keskittyminen pääkaupunkiseudulle ja siirtyminen pois Sipoosta olisi selvää tällä väestöpainotuksella. Myöskään esityksen ns. kotikaupunkialueet eivät poista tätä ongelmaa, sillä Sipoon maa-alue, jolle asukkaat jakautuvat, on laaja. Saman tyyppisiä palvelurakenteita ei pystyttäisi järjestämään kuntalaisten tasavertaisen kohtelun näkökulmasta. Sipoo olisi tässä rakennelmassa reuna-aluetta, mikä johtaisi kehityksen pysähtymiseen nykyisessä yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja täydentämistä korostavassa politiikassa. Mikään ei puolla Sipoon liittämistä metropolikaupunkiin. 
Metropolialueen kuntajakoesitys on yksi monista kuntajakoselvityksistä, joita Kataisen hallitus on pannut alulle ja joiden lopputulos on ollut alusta alkaen valmiiksi kirjoitettu valtiovarainministeriössä. On siten väärin kutsua tätä selvitykseksi, koska se on lähinnä ollut ministeriön tahtotilan pukeminen selvitysmuotoon.
Merkittävä ongelma esityksessä on vallan  keskittyminen, jolloin kansalaisten perusoikeudet aitoon demokratiaan ja vaikuttamiseen heikkenevät. Itsenäisenä pysyminen turvaa Sipoon kehityksen parhaiten. 
Sipoon puolesta ry näin ollen huomauttaa, että Sipoon kehityksen, sipoolaisten palveluiden, itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi ja Sipoon talouden kannalta paras vaihtoehto on Sipoon kunnan säilyminen itsenäisenä ja eheänä.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar