En ny kommunminister. Den 17 april 2007


Helsingin Sanomat presenterar en artikel med rubriken "Kokoomuksen, vihreiden ja Rkp:n ministerit" i dagens tidning de nyvalda ministrarna. Om Jan Vapaavuori noteras "Tunnetaan Sipoon kaappaajana." I en annan artikel med rubriken "Pääkaupunkiseutu pääsi vihdoin omana alueenaan hallitusohjelmaan" och underrubriken "Valtion metropolipolitiikka Helsingin, Espoon ja Vantaan tueksi" får Vapaavuori mera uppmärksamhet. Jag citerar:

Asuntoministeriksi nimitettävä Jan Vapaavuori (kok) jättää tehtävänsä Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajana. "Jätän eroanomukseni heti, kun ministeriys on virallistettu", Vapaavuori kertoi.
...

Tuleva asuntoministeri tyytyi raottamaan tulevaa rooliaan maanantaina lähinnä vaieten ja kehumalla hallitusohjelmaa. Voisiko siellä vaadittu 'yhdyskuntarakenteen eheytyminen' tarkoittaa metron vetämistä pian Sipooseenkin?

"En ota siihen kantaa. Ohjelman tarkemmat sisällöt hiotaan myöhemmin", Vapaavuori muotoili.

16:00
Mari Kiviniemi (c) blir ny kommunminister! Att Mari Kiviniemi utses till kommunminister när Jan Vapaavuori redan utnämnts till bostadsminister är spektakulärt. Det vore lätt att tolka det hela som ett bevis på att man försöker rädda en överenskommelse mellan å ena sidan Manninen och Centern och å andra sidan Helsingfors och SDP. Centern kan dock ha andra motiv till att välja sin enda riksdagsman från Helsingfors till kommunminister. Kivimäki torde ha backats upp av Vanhanen. Sammanlagt blir det hela fem ministrar från Helsingfors i den nya regeringen. Helsingfors valkrets har 21 platser i riksdagen.

Hannes Manninen (c) sitter inte med i nästa regering. Antti Kaikkonen var nära att få platsen som utrikeshandels- och utvecklingsminister, men portföljen gick till Paavo Väyrynen med rösterna 41 - 36. Matti Vanhanen blir således den enda ministern från Nylands valkrets med 32 platser i riksdagen. Man kan fråga sig i vilken mån Vanhanen kommer att representera de nyländska riksdagsmännens åsikt i Sibbofrågan.

Av de nylänska riksdagskandidater som valdes in i riksdagen meddelade en enda (Tapani Mäkinen) eller 3 % att han är helt av samma åsikt angående påståendet "Helsingin laajeneminen Sipooseen on oikeutettua, sillä pääkaupunki tarvitsee lisää maata asuntorakentamiseen." (Helsingfors bör utvidgas österut till Sibbo. Huvudstaden behöver nya områden för bostadsproduktion.) Sex eller 19 % meddelade att de är delvis av samma åsikt. En av dessa sex är Matti Vanhanen. Nio eller 28 % meddelade att de var delvis av annan åsikt, medan hela sexton eller 50 % var helt av annan åsikt. Se diagrammet ovan! (Klicka på bilden för förstoring.) Med andra ord är knappt 22 % av tiksdagsmännen från Nylands valdistrikt helt eller delvis av åsikten att Helsingfors expansion till Sibbo är berättigad, medan över 78 % anser att en expansion österut inte är berättigad. Motsvarande siffror för Helsingfors valkrets är 81 % respektive 10 %. Som tur är är det riksdagen och inte regeringen som har den lagstiftande makten.

Vanhanen och samtliga ministrar från Helsingfors har redan på ett eller annat sätt tagit ställning i Sibbofrågan och bör betraktas som jäviga att ta ställning till annekteringsförslagens laglighet. För att rädda sitt och sina kollegers ansikten skulle Kiviniemi göra klokt i att se till att regeringen inte alls behöver ta ställning i frågan. (Se Regeringen behöver inte fatta något beslut. Den 11 april 2007.) Det är möjligt att Kiviniemis uppgift framför allt är att sopa undan de brottsspår som Hannes Manninen lämnat efter sig på inrikesministeriet. Någon glasnost lär det inte bli, då Kiviniemi själv har skelett i garderoben.

Kiviniemi, som tidigare varit Matti Vanhanens consigliere, var vikarierande minister ifjol. Tillsammans med Centern i Helsingfors har hon starkt tagit ställning för en annektering av sydvästra Sibbo. Nedan citerade stycken är från hennes rundbrev "Marin Helsinki-kirje 3/2006" daterat den 20 oktober 2006:

Helsingin kaupunki esitti alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen tukemana loppukesästä, että osia Länsi-Sipoosta ja Vantaan Västerkullan kiilasta liitettäisiin Helsinkiin. Me keskustalaiset valtuutetut kannatimme maa-alueiden liittämistä kaupunkiin, koska tonttitarjontaa ei ole kyetty lisäämään kuntien välisin sopimuksin.

Sipoon alueiden liittämisellä saadaan helpotusta Helsingin tonttipulaan, sillä kaupungin nykyinen asuntokanta ei vastaa ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin. Liitettävän alueen suunnittelun painopiste tulee olla pienimuotoisessa ja laadukkaassa, kohtuuhintaisessa sekä kulttuurimaisemaa vaalivassa kaupunkirakentamisessa. Ympäristö- ja kulttuuriarvot on huomioitava kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Säilyäkseen viihtyisänä ja elinkelpoisena pääkaupunkikin tarvitsee väljyyttä maa-alueilleen. Päätös helpottaa myös painetta rakentaa Malmin lentokenttää, jonka säilyttämistä ilmailukäytössä keskusta tukee.

I ett pressmeddelande från den 2 december meddelade Kiviniemi bl.a. följande:

Keskustan varapuheenjohtajan ja Helsingin kaupunginvaltuutetun Mari Kiviniemen mukaan Keskusta tukee kaupungin pyrkimyksiä käyttää Sipoossa sijaitsevia alueita asuntorakentamiseen.

Tähän saakka Helsingin metropolialue on voinut kasvaa vain kahteen ilmansuuntaan. Etelässä meri ja idässä poliittinen ja kielimuuri ovat olleet normaalikasvun esteenä.

Tarvittiin keskustalainen alue- ja kuntaministeri ennen kuin kysymyksessä päästiin eteenpäin. Kiviniemen mukaan Keskustan tavoitteena on, että nykyhallitus päättää asiasta, kun selvitysmiehen esitys on nyt valmistunut. Parasta olisi, että liitos tapahtuisi Helsingin esittämässä alkuperäisessä laajuudessa.

Överborgmästare Jussi Pajunen har idag i ett blogginlägg med rubriken "Seutusanastoa" uttryckt sin entusiasm över "metropolpolitiken" i regeringsprogrammet. Samtidigt passar han på att försöka reda ut begreppen. Indirekt medger han att pratet om "metropolen" baserar sig på ett missförstånd av det engelska begreppet "metropolitan area".

Nedan Timo Harakkas kommentar till valet av Jan Vapaavuori till bostadsminister. Bilden med (går)dagens vinnare och förlorare är från Harakkas kolumn "Merikukka ja Mehukatti" i dagens nummer av tidningen Metro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar