Konspiration. Den 28 april 2007

Ledaren i gårdagens Helsingin uutiset har rubriken "Ilmastonmuutos levistää paikallispolitiikankin". Citatutdraget lyfter fram en intressant fråga. Jag citerar: "Mielenkiintoista on nähdä, miten pääministeri Matta Vanhasen nurmijärveläinen omakoti-idylli ja asuntoministeri Jan Vapaavuoren metron varaan Sipooseen laajentuva metropoliajattelu törmäävät hallituksessa."

Matti Vanhanen (c) har stött Helsingfors planer på en annektering av sydvästra Sibbo, men Vanhanens syn på stadsplanering skiljer sig radikalt från den syn som Jan Vapaavuori (saml) i egenskap av stadsstyrelseordförande har representerat. Som stadsstyrelseordförande måste Vapaavuori även ta hänsyn till socialdemokraternas och speciellt till de grönas synpunkter. Min uppfattning är att de gröna och i synnerhet Osmo Soininvaara hade en avgöreande roll då Helsingfors i juni valde att föreslå att Helsingfors inkorporerar ett 5 000 hektar stort område som sträker sig ända fram till Sibbo å. För Samlingspartiet hade det i sig räckt med ett område på 3000 hektar. Vapaavuori torde redan på vårvintern 2006 ha varit medveten om att de gröna förutsatte ett större område än vad som skulle behövas för att ansluta den av Helsingfors ägda marken till huvudstaden. Trots att Vapaavuori angett ekologiska argument för en annektering, skiljer sig hans och Samlingspartiets syn på utvecklingen av sydvästra Sibbo radikalt från Soininvaaras vision. Detta framgår tydligt ur Soininvaaras kolumn "Asuntoministeri Jan Vapaavuorelle", som publicerades i fredagens nummer av Helsingin uutiset.

Av taktiska skäl har Vapaavuori förespråkat en förlängning av metrolinjen till Sibbo, men Soininvaara går mycket längre. Jag citerar ur Soininvaaras kolumn:

Väitetään, ettei hyvän kaupunkimaan arvo ei voi kuin nousta, koska sen valmistaminen on lopetettu. Sehän ei pidä paikkaansa. Rakentamalla ratoja, saadaan lisää hyvää kaupunkimaata. Tässä ei pidä hidastella. Sipoon metro pitäisi panna rakenteille jo ennen ensi talven lumia tai siis tammikuussa, jos lumia ei tule.

Genom att bygga en metrolinje genom södra Sibbo skulle markens värde öka. Och enligt Soininvaara är det kommunen - i detta fall Helsingfors - som bör kamma hem största delen av vinsten som det ökade värdet ger upphov till. Soininvaara har här länge varit av annan åsikt än Samlingspartiet, som anser att markägarna bör få en större andel av vinsten. Förslaget på att Helsingfors skall inkorporera ett 3 000 ha stort område byggar på att Helsingfors just inom det aktuella området äger närmare 700 ha. För de gröna skulle förslaget på det 3000 ha stora området ha varit svårt att acceptera, eftersom den Helsingforsägda marken till största delen ligger i Storskogen. Förslaget på att Helsingfors skulle annektera ett 5 000 ha stort område torde däremot ha byggt på Soininvaaras idé om att staden skulle göra vinst på värdeökningen av marken då staden planlägger och bygger infrastruktur.

I Sipoon sanomat den 19 april ingick en kommenterande text med rubriken "Kuka hömelö lipsautti Vantaalle väärät luvut". Jag citerar ur texten:

En erityisemmin rakasta salaliittoteorioita, mutta Leena Liipolan kerämiä tietoja tutkiessa sappi ja ajatukset juosta.
Maalikosta tuntuu yhä vahvemmin siltä, että Sipoon rajojen kohtaloa on puitu kulisseissa ja pitkään - kenties jopa lehmänkauppan kautta.
Vantaan Helsingiltä rajasiirtoesityksestä saamat tiedot, jotka siis ovat vääriä, kun kuulostavat osittain niin kovin tutuilta. Asukasluku kun on osapuilleen sama kuin mitä kuntajakoesittäjä esitti Helsingille siirrettäväksi.
Yhä vahvemmin tulee mieleen se ajatus, että marraskuussa kuntajakoselvittäjän raporttina lanseerattu rajansiirtoehdotus on ollut tehtynä jo aika päivää sitten. Helsinki vain ampui kesäkuussa niin kovaa ja korkealta, että marraskuussa julkistettu esitys kuuloistaisi maltilliselta ja kenties hyväksyttävissä olevalta, kompromissilta.

Själv gillar jag konspirationsteorier - på film. När det gäller det verkliga livet förhåller jag mycket skeptisk till de flesta konspirationsteorier. (Se Konspirationsteorier. Den 7 september 2006.) I fallet Sibbo är det för mig lika väl uppenbart att vi har att göra med ett slags konspiration. En annan sak är att alla inblandade kanske inte insett att det handlar om en konspiration. Jag finner det mycket troligt att Hannes Manninen (c) med Helsingfors och socialdemokraternas representant i strukturgruppen hade kommit överens om att stöda en annektering av ett ca 3 000 ha stort område. Soininvaara och de gröna torde dock ha förutsatt att området skulle sträckte sig änd fram till Sibbo å. Området på 3 000 hektar skulle allt för uppenbart ha hotat Sibbo storskog.

Jag finner det möjligt att Helsingfors ännu dagen före Vanda stadsstyrelsemöte i Köpenhamn med Vanda diskuterade inkorporeringen av ett 3 000 hektar stort område. Det skulle förklara varför man felaktigt antog att det bara bodde ca 2 000 invånare på området som Helsingfors föreslog att skulle inkorporeras. (Se Beslut utgående från felaktig information. Den 12 april 2007.) Det digitala dokomentet (filen) med kartan med Helsingfors förslag på ett 5 000 ha stort område, som bifogades till tillägget till föredragningslistan för Helsingfors stadsfullmäktigemöte den 21 juni, är skapat först på morgonen efter Helsingfors stadsstyrelses extra möte. Att stadsstyrelsen i Vanda även levererades helt felaktiga uppgifter om stoleken på Helsingfors markägendom i sydvästra Sibbo finns det däremot ingen ursäkt till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar