Helsingfors utnyttjar fördröjning av beslutet? Den 15 maj 2007

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår den snart två veckor gamla nyheten att Sfp i Sibbo inte godkänner ett flygfält i Sibbo. Helsingin Sanomat publicerade samma nyhet på tidningens webbplats den 10 maj efter att Sipoon Sanomat hade publicerat en insändare av Bengt Wiik och Kaj Lindqvist om fullmäktigegruppens åsikt. Samma insändare ingick Borgåbladet redan lördagen den 5 maj.

Radio Vega Östnyland ringde upp mig kvart i sju på morgonen med anledning av min blogg. I nyhetssändningen där innan hade kommunstyrelseordförande Christel Liljeström (sfp) kritiserat minister Mauri Pekkarinen (c) för hans ovilja att bereda Sibbofrågan inför statsrådet. Se notisen "Liljeström: Pekkarinen feg" samt audioklippet "Kritik mot Pekkarinen ifall av jäv i Sibbofrågan". (Yles webbsidor har haft probblem med nätattack. Notisen finns även på det ersättande domännamnet tvnytt.) Liljeströms uttalande är i linje med vad hon skrev på sin blogg fredagen den 11 maj.

I dagens Hufvudstadsblad ingår en notis med rubriken "Överskottsjord förs till Sibbo?". Enligt notisen stadsplaneringsverket i huvudstaden vill undersöka om Gumböle och Hältingsträsk (sic) är områden som lämpar sig för jordmassor. Förslaget förefaller stå i konflikt med de planer som Helsingfors presenterats i samband med inkorporeringsplanerna. Helsingfors har uttryckt önskan om ett snabbt beslut i Sibbofrågan, men i själva verket kan Helsingfors dra fördel av att beslutet dröjer. Mauri Pekkarinens ovilja att föredra ärendet kan leda till att beslutet ytterligare dröjer. Den rådenade situationen ger huvudstaden en unik möjlighet att framföra sina önskemål gällande Sibbo. Om Sibbo säger nej till förslagen, så får Helsingfors besvis på kommunens "samarbetsovilja". Jag frågar mig om Helsingfors förslag till platser för flygfält och överskottsjord alls bör tas på allvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar