Medborgarjournalistik. Den 18 maj 2007

Med anledning av min blogg har jag fått en inbjudan att hålla ett anförande om medborgarjournalistik vid Publicistförbundets seminarium i Hangö i juni. Idag har jag fått lite närmare information om seminariet. Mitt bloggande handlar väl om medborgarjournalistik så till vida att jag varken är utbildad journalist eller får betalt för mitt skrivande. Dessutom är min journalistiska verksamhet tillfällig, fastän jag har bevakat Sibbofrågan i över tio månader. Visst har jag vissa journalistiska ambitioner så som att vara källkritisk och objektiv samt att komma först ut med nyheter, men egentligen är jag mera amatörhistoriker än amatörjournalist. Liksom historiker är jag helt beroende av skriftliga dokment. Jag kan inte ringa upp politiker eller ministerier och presentera mig som redaktör Wadenström från Sibbo-bloggen. Det förblir de professionella journalisternas uppgift att fråga ut politiker.

Min syn på medborgarjournalistikens möjligheter har jag tidigare presenterat i blogginlägget "Topeliusdagen. Den 14 januari 2007 ".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar