Zongränser. Den 1 december 2007


Den 22 - 24 november ordnade Nylands förbund ett seminarium eller "landskapsparlament" på Silja Symphony. Temat för årets landskapsparlament var "Metropoliparlamentti!" Med på kryssningen fanns även förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi, som höll ett föredrag med rubriken "Metropolipolitiikka ja Helsingin seudun yhteistyö". Kiviniemis presentation är gjord på finansministeriet, inte på inrikesministeriet. En annan föredragshållre på metropolparlamentet var Pekka Korpis efterträdare som biträdande stadsdirektör, samatbetsdirektören vid SAD (YTV) Hannu Penttilä.

Penttilä höll ett föredrag under rubriken "Tehokas joukkoliikenne". Penttiläs presentation innehåller flera intressanta dior. I gårdagens blogginlägg publicerade jag en dia som visade det "nuvarande" systemet för biljettpriser för kollektivtrafiken i huvudstads- och Helsingforsregionen. Iögonstickande är att sydvästra Sibbo här har markerats som en del av Helsingfors. Ur kartan framgår problemet med den nuvarande prissättningen, som utgår från stadsgränserna. Idag kostar en enkel biljett för en resa på 15 km från Nordsjö till Helsingfors centrum 2,20 (enkel biljett) eller 1,80 (värdebiljett). En biljett för en 5 km lång resa från Kegelviken i Esbo till Helsingfors centrum kostar 3,60 respektive 3,10. Med det nuvarande systemet skulle det alltså vara billigare att åka en 20 km lång väg från Landbo till Helsingfors centrum än att åka över gränsen mellan Esbo och Helsingfors. Systemet skulle inte i praktiken fungera då resenärer från Landbo måste åka igenom Vanda för att komma till Helsingfors centrum.

Det största problemet med det nuvarande biljettsystemet är inte de problem som en eventuell ändring i kommunindelningen skulle ge upphov till. Det stora problemet är de relativt dyra biljetterna från östra Esbo till Helsingfors, som hämmar användningen av kollektivtrafik och därmed ökar användningen av personbilar. Kartorna på bilden ovan är båda från Penttiläs presentation. Den övre kartan visar visar hur en zonmodell kunde öka användningen av kollektivtrafik över gränsen mellan Esbo och Vanda. Beräkningarna bygger på att östra Esbo skulle anslutas till samma zon som Helsingfors. Ur båda kartorna framgår att även Västerkulla och Västersundom hör till samma zon som Helsingfors. Motsvarande gränser, enligt vilka Västerkulla ansluts till samma zon som Helsingfors, finns med redan i SAD:s publikation "Pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän vaihtoehdot 2014" från den 31 oktober 2006, med kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi har inte tagit denna zonmodell i beaktande då han gjorde förslaget till ny kommunindelning.

Ur den nedre kartan framgår även att hela det nuvarande Helsingfors skulle höra till samma zon, men att sydvästra Sibbo inte skulle höra till denna zon, fastän zonen dragits ut mycket längre österut än västerut. Östersundom skulle alltså höra till en annan zon än Nordsjö hamn. I praktiken skulle Östersundom även vara isolerat från de övriga delarna av den zon som området tillhör. Ett av de centrala argumenten för en anslutning av sydvästra Sibbo till Helsingfors har varit att de nuvarande administrativa gränserna förhindrar en utveckling av kollektivtrafiken i Helsingfors- eller huvudstadsregionen. I verkligheten är det är det helt andra än Sibbo kommuns gränser som behöver justeras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar