Pensionsålder. Den 24 augusti 2009

I aftonskolan den 10 juni 2009 fastställde regeringen att pensionsåldern för brandmän inte sänks. En sänkning av pensionsåldern för brandmän skulle ha orsakat tryck på att sänka pensionsåldern även för andra yrkesgrupper som tidigare omfattats av den yrkesbaserade pensionsåldern. Detta enligt ett pressmeddelande, som statsrådets kansli publicerade den 17 juli. Istället för att sänka pensionsåldern skall man nu låta göra en utredning om alternativa karriärmöjligheter för brandmän.


Lämplig pensionsålder är olika för olika yrken, men lämplig ålder att pensionera sig varierar även från person till person. I Finland är det inte helt ovanligt att pensionärer anlitas som utredningsmän. Många torde lika väl ha lyft på ögonbrynet då den då 71 år gamla Pekka Myllyniemi utnämnes till kommunindelningsutredare i fallet Sibbo. Personligen fann jag dock inte ålder vara ett hinder; det fanns minsann andra större hinder i Myllyniemis fall. Myllyniemis Sibboutredning visade sig emellertid vara en total katastrof. Många torde ha tänkt tanken som få sade högt, att utredningsmannen inte längre var vid sina sinnens fulla bruk. Så mycket respekt har även jag för den åldrande människan att jag inte på min blogg hittills en enda gång antytt det jag trodde, att utredningsmannen led av demens. Det var dock inte utredningsmannen själv som var att klandra för att han tog emot uppdraget, utan de som utnyttjade en senil persons brist på självomdöme. Det förefaller dock som om jag tagit miste och feltolkat Myllyniemis konstiga uppträdande och de fatala bristerna i Sibboutredningen. Ett drygt år efter att Sibborapporten överlämnades till inrikesmisteriet, dagen efter att HFD offentliggjorde sitt avgörande i fallet Sibbo, utnämnde kommunminister Mari Kiviniemi Myllyniemi för ett nytt uppdrag som kommunindelningsutredare.


Nu har det snart gått tre år sedan Myllyniemi gjorde sin Sibboutredning, men Myllyniemi är fortfarande en högst aktiv pensionär - och inte bara pensionär. Den 17 juli utnämnde förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi ingen mindre än Pekka Myllyniemi till utredningsman med uppgift att utreda alternativa karriärmöjligheter för brandmän.