Kommendören och Sandhamn. Den 26 augusti 2009


Sandhamn firar man denna vecka militärförläggningen 200 års jubileum. Det är ingen hemlighet att ledningen för Helsingfors stad länge har försökt bli av med försvarsmakten för att kunna ta i bruk Sandhamn som ett nytt bostadsområde. För den skull köpte Helsingfors stad mark i Sibbo, med förhoppningar om att med staten kunna byta marken mot Sandhamn. För fyra år sedan var staten beredd att frigöra Sandhamn för civilt bruk, men då stack en viss kommendör vid namnet Risto Rautava upp huvudet och föreslog att stadens mark i sydvästra Sibbo i stället för Sandhamn skulle tas i bruk som nytt bostadsområde. Kommendör Risto Rautava fick flankstöd av överlöjtnant (sedan 2008 kapten) Jan Vapaavuori.


Personligen har jag ingenting emot i sig att Sandhamn bevaras i militärt bruk. Den nuvarande miljön är historiskt och ekologiskt värdefull. Men sättet på vilket en klick samlingspartistiska lokalpolitiker i Helsingfors försvarade Sandhamns ställning i försvarsmaktens bruk kan inte accepteras. Denna bakgrund till att Sibbo lyftes fram i samband med kommunreformen skulle förtjäna uppmärksamhet. Inte minst idag då kommendör Risto Rautava väljs till ny stadsstyrelseordförande i Helsingfors.


När Rautava väljs till ordförande för stadsstyrelsen lämnar han medlemskapet och ordförandeskapet i stadsplaneringsnämnden. Ny ordförande i stadsplaceringsnämnden blir bostadsminister Jan Vapaavuoris specialmedarbetare Tatu Rauhamäki.