Inte färdigt arkiverat: HFD och frågan om ersättning. Den 23 augusti 2009


Jag börjar vara klar med arkiveringen enligt nyckelord eller etiketter på denna blogg. Det är tur, för under detta läsår undervisar jag flera kurser än någonsin förut. Det blir inte mycket tid över för bloggskrivande. Ett av syftena med att presentera ett nyckelord i gången är att hjälpa sökmaskinerna att hitta inlägg på min blogg. Länkarna till etiketterna (t.ex. http://wadenstrom.blogspot.com/search/label/Sulonen) är spärrade för Googles robotar, men mina inlägg med nyckelord är tillgängliga. Dessutom hittar man nu även lättare inlägg i olika kategorier via bildsök.


Endast två kategorier av inlägg eller nyckelord återstår att presenteras på denna blogg: ersättning och HFD. Frågan om hur stor ersättning Helsingfors stad skall betala Sibbo kommun är ännu oavgjord. Frågan avgörs i första hand av Helsingfors förvaltningsdomstol, men det är troligt att någondera parterna överklagar beslutet och för frågan vidare till högsta förvaltningsdomstolen. När HFD avgjorde fallet Sibbo till statsmaktens och Helsingfors fördel lämnade man frågan om ersättning öppen. HFD ansåg att den ekonomiska skadan av ändringen i kommunindelningen inte är oskäligt stor för Sibbo kommun. Nu återstår det att se om HFD ser till att så faktiskt inte är fallet. Om frågan om ersättning inte avgörs på ett sett som tillfredsställer Sibbo, kan HFD förvänta sig att HFD:s agerande i fallet Sibbo på nytt lyfts fram för kritisk granskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar