Nio miljoner. Den 22 augusti 2009

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Kehyskuntien talous kiristyy". Som en följd av recensionen har alla "kranskommuner" svårt med ekonomin. För Sibbos del är recesionn dock bara en bidragande orsak till de ekonomiska bekymren. Sibbos skatteintäkter kommer nästa år att drastiskt minska speciellt på grund av inkorporeringen av Östersundom. Hur ekonomi på kort sikt påverkas av inkorporeringen är ännu öppet, vilket även noteras ovannämnda artikel. Jag citerar:


Sipoon kunnanjohtajan Markku Luoman mukaan talousarvio on pitänyt melko hyvin. "Kunnan tilan tekee kriittiseksi yhdeksän miljoonan euron tulojen menetys Helsingille alueliitoksessa."

Tilanne voi muuttua, jos kunta saa edes osan Helsingiltä vaatimastaan korvauksesta Lounais-Sipoosta. Helsingin hallinto-oikeus päättää syksyn aikana, onko Sipoon vaatima sata miljoonaa euroa vai Helsingin tarjoama 4,5 miljoonaa euroa lähempänä oikeudenmukaista kipurahaa aluemenetyksestä.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar