Medveten taktik. Den 25 februari 2011


Ttidningen Smocka publicerade igår kväll på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Startskottet gick för Östersundoms generalplan". Artikeln handlar om stadsplaneringnämndens möte. Smocka har intervjuat medlemmen i stadsplaneringsnämnden Stefan Johansson (sfp). Jag citerar:


– Vi kom inte in på några innehållsliga frågor, men min personliga åsikt är att utkastet är lite väl tilltaget, nästan en överdrift, anser Johansson.

Johansson tror att det är en medveten taktik från Helsingfors sida att inledningsvis skjuta högt över målet.

– Den exploatering av marken som nu föreslås är för massiv för området. Men staden vill satsa stort i början för att ha spelrum när den slutgiltiga planen manglas fram, säger Stefan Johansson till Smocka.

I torsdagens nummer av Sipoon Sanomat ingår nästan en hel sida om om utkastet till generalplan för Östersundomområdet. Huvudartikeln har rubriken "65 000 asukkaan tiivis kaupunki Östersundomiin". (En kortare version av artikeln finns under samma rubrik på tidningens webbplats.) Bilderna nedan har publicerats tillsammans med artikeln på webben.
I tidningen ingår även en artikel med rubriken "Luonnonsuojeluliitto tyrmää suunnitelman", som på tidningens webbplats publicerats under rubriken "Luonnonsuojeluliitto tyrmää Östersundomin suunnitelmat".I tidningen ingår dessutom en insändarartikel av Sini-Pilvi Saarnio med rubriken "Östersundomin yhteiskaavaluonnos ei huomioi tarpeeksi luontoa ja virkistysarvoja".


Borgåbladet publicerade igår kväll på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Trångt för älgarna". I dagens nummer av tidningen ingår en längre version av artikeln under rubriken "Älgarna ser inte planerarnas gröna korridorer".
I mitt inlägg "Skarp kritik. Den 23 februari 2011" noterade jag Helsingin Sanomas artikel "Paine Malmin ja Santahaminan rakentamiseen helpotti toistaiseksi". Artikeln finns på engelska även på tidningens webbplats med rubriken "Pressure easing on conversion of Malmi Airport and Santahamina Jaeger Garrison into residential districts". Här hittar man även artikeln "Most Helsinki residents oppose forced merger with Vantaa", där man kan läsa att "The merger of Helsinki, Vantaa, Espoo, and Sipoo is seen as the best option." Med "Sipoo" torde man här dock syfta på Grankulla.

Timo Juurikkala skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Sipoonkorven kansallispuisto NYT!" Jag citerar ur inlägget:


Valitettavasti Östersundomin rannikon Natura-alueita ei vielä tässä vaiheessa saatu kansallispuistoon mukaan, vaikka Metsähallitus sitä esittikin. Lintulahtien ja -vesien kuuluminen samaan kokonaisuuteen olisi monipuolistanut edelleen kansallispuiston luontoarvoja.

Tästä eteenpäin Sipoonkorven luontoarvojen suurin uhka on Helsingin hurja asuntorakentaminen. Aiemmin tällä viikolla julkisuuteen tuli ensimmäinen hahmotelma Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisestä yleiskaavasta. Valitettavasti noissa suunnitelmissa ei kunnioiteta sen enempää Natura-arvoja kuin luontoalueiden välisiä ekologisia yhteyksiäkään. Sipoonkorven kansallispuiston luontoarvot olisivat jopa osin uhattuina, jos rakentamista toteutettaisiin luonnoksen mukaisessa laajuudessa. Toivottavasti kohtuus voittaa.


Outi Alanko-Kahiluoto skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Luontoarvot edellä Sipooseen". Mikko Mäkelä har skrivit ett blogginlägg med rubriken "Östersundom ja Sipoonkorpi".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar