Skarp kritik. Den 23 februari 2011


Helsingin Sanomat har idag publicerat en artikel med rubriken "Luontoväki tyrmää Östersundomin maankäyttömallin". I själva verket har nästan en hel sida reserverats för material som mera eller mindre anknyter till Östersundomprojektet. Huvudartikeln har rubriken "Itsenäisesti kylki kyljessä" 0ch underrubriken eller ingressen "Uudenlaisia taloja tulossa Östersundomiin, Kalasatamaan ja Jätkäsatamaan." På tidningens webbplats har Helsingin Sanomatr publicerat en kortare version av artikeln under rubriken "HS-gallup: Enemmistö helsinkiläisistä pitäisi Malmin ja Santahaminan entisellään".En av artiklarna på uppslaget i Helsingin Sanomat har rubriken "Paine Malmin ja Santahaminan rakentamiseen helpotti toistaiseksi". Artikeln har ett större samband med fallet Sibbo än de flesta läsare torde förstå. Hade det inte varit för kraven och planerna på att omvandla (flygfältet i ) Malm och Sandhamn till bostadsområden för småhusbebyggelse, så hade Sibbofrågan knappast aktualiserats vid det för inkorporeringen så gynnsamma läget år 2006.I Borgåbladet ingår en kolumn med rubriken "Ingen plats för älgar". Dessutom har borgåbladet publicerat en artikel med rubriken "Naturskyddare sågar Östersundomplaner".Yle publicerade igår nyhetsartiklera med rubrikerna "Sipoonkorven kansallispuisto perustetaan" och "Miljöutskott ger grönt ljus för nationalpark i Sibbo storskog". Sibbo storskog var även första nyhet i Uudenmaan uutisets TV-nyheter. Dessutom publicerade Yle igår en text med rubriken "Sibbopolitiker inte överraskade över Östersundomplaner". I anslutning till den sistnämda texten finns även ett audiolklipp, "Sibbokommentarer till Östersundomförslag" där Caspar Berntzen från valmansföreningen Vårt gemensamma Sibbo säger att "Det gäller för Sibbo att vara med och utveckla, så att det vi upplevde här för en tid sedan aldrig mera händer igen". Antingen har Berntzen inte förstått någonting av bakgrunden till inkorporeringen, eller så använder han medvetet Helsingforskortet för att berättiga Sibbos nya sköna linje.

Suomen kiintesitölehti publicerade igår en notis med rubriken "Östersundomiin kaavaillaan kymmeniä tuhansia asuntoja". Vihreä lanka publicerade i måndags en notis med rubriken "Varjokaava haastaa virallisen Östersundom-suunnitelman".

De gröna i Helsingfors publicerade igår ett pressmeddelande med rubriken "Östersundomin kaavaluonnoksessa on unohdettu luontoarvot". I meddelandet heter det bl.a. att "Vihreiden mielestä kaavaehdotuksessa rakentamiselle varatut Västersundomissa sijaitseva metsä sekä Talosaari pitäisi jättää rakentamatta." Jag frågar mig när Helsingfors stadsplaneringskontor och Östersundomkommittén skall inse att stadsplaneringsnämndens viceorförande Osmo Soininvaara inte har den gröna gruppens stöd när det gäller hans syn på planeringen av Östersundom.

Sini-Pilvi Saarnio publicerade i måndags ett "meddelande" med rubriken "Östersundomin yhteiskaavaluonnoksesta". Saarnio noterar här bl.a. att "On mielenkiintoista, kuinka Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteistä Östersundomin yleiskaavaa kiirehditään: nyt esitellään jo kaavaluonnosta, vaikka kaavoituksen aikaisemman vaiheen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, nähtävilläolo on vielä kesken!"

Helsingfors naturskyddsförening publicerade igår ett uttlåtande över programmet för deltagande och bedömning (OAS), "Helsyn lausunto Östersundomin yleiskaavan OAS:sta 22.2".

Finlands naturskyddsförbund publicerade igår ett pressmeddelande med rubriken "Luonnonsuojeluliitto tyrmää Östersundom-suunnitelman: Sipoonkorven kansallispuiston yhteydet merelle säilytettävä". Jag återger här pressmeddelandet i sin helhet:


Luonnonsuojeluliitto tyrmää Östersundom-suunnitelman: Sipoonkorven kansallispuiston yhteydet merelle säilytettävä

Luonnonsuojelujärjestöjen mielestä Helsingillä, Vantaalla ja Sipoolla olisi hieno mahdollisuus ottaa luonto ja kansallispuisto alueen vahvuudeksi.

Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijat pitävät eilen julkistettua Östersundomin asuinalueen suunnitelman luonnosta huonona.

”Jos suunnitelma toteutuu, luonto hävitetään rannoilta, ja menetetään mahdollisuus mereltä Sipoonkorven metsiin ulottuvaan todella monipuoliseen kansallispuistoon”, sanoo Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin asiantuntija Keijo Savola.

”Erikoista on, että luontomyönteisyydestään tunnetun Vantaan edustajat hyväksyivät tässä vaiheessa yhteisen kaavaluonnoksen, jossa rakentamista ohjataan Vantaan puolella arvokkaiden luontokohteiden päälle. Tällaisia ovat voimassaolevan yleiskaavan suojeluvarauksen Länsisalmen metsä ja luonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeäksi alueeksi osoitettu Myllymäen metsäalue”, ihmettelee Savola.

Luontojärjestöt laativat ekologisen vaihtoehdon Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteiselle Östersundomin yleiskaavalle. Helsingin, Vantaan ja Sipoon luontojärjestöt sekä Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri valmistelevat parhaillaan designtoimisto dadadotankin arkkitehtien kanssa Östersundomin varjokaavaa.

”Rakentamisen luonnolle ja virkistyskäytölle aiheuttamat haitat voidaan minimoida, vaikka alueelle sijoittuisi paljon asutusta”, sanoo Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Sirkku Manninen.

”Nyt julkaistu suunnitelma pikemminkin maksimoi luontohaitat Östersundomin alueella. Rakentamista ohjataan kohtuuttomia määriä Sipoonkorven metsäalueen eteläosaan suoraan arvokkaiden luontokohteiden päälle ja luonnonsuojelualueiden viereen. Sitä olisi tulossa muun muassa valtakunnallisesti arvokkaan Mustavuori-Kasabergetin kallioalueen päälle. Ekologiset yhteydet ovat luonnoksessa aivan liian kapeita. Rakentaminen on kiinni Natura-kosteikoissa.”

”Suunnitelmaan kuuluu laajoja ruoppauksia. Helsingin kaupungilla ei edes ole päätösvaltaa ruopata Natura-alueet. Mahdolliset ruoppaukset päätetään linnustonsuojelun tarpeiden perusteella”, sanoo Manninen.

Luonnonsuojelujärjestöjen mielestä Helsingillä, Vantaalla ja Sipoolla olisi hieno mahdollisuus ottaa luonto ja kansallispuisto alueen vahvuudeksi.

”Brändityöryhmän mielestä luonto on Suomen vahvuus. Julkistetussa suunnitelmassa ei näy tällaisesta jälkeäkään. Natura-alueetkin koetaan suunnitelmassa lähinnä rasitteeksi. Onneksi tämä on vasta työryhmän luonnos”, sanoo Manninen.

Lisätiedot:
- FT Sirkku Manninen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 040-5631546
- FT Kati Vierikko, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, puh. 040-737 22 98
- puheenjohtaja, FM Kimmo Jääskeläinen, Vantaan ympäristöyhdistys, puh. 040-589 9158
- luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri, puh. 045-652 1974
- Arkkitehti Anna-Riitta Kujala, designtoimisto dadadotank, puh. 050-370 5692
– vs. viestintäpäällikkö Antti Halkka, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 09 228 08 222


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar