Hack. Den 14 februari 2011I mitt inlägg "Sörre än och mindre än. Den 24 oktober 201o" noterar jag att avgränsningen av området för den gemensamma generalplanan är öppen för Majviks del. De små hacken på områdets östra gräns tolkade jag som pilar, som visade att gränsen kunde justeras. De små hacken finns dock med på Sibbo kommuns kartor över en "preliminära naturutrednin". Någon vettig motivering till hacken i gränsen och till att gränsen dragits där den dragits torde dock inte finnas. Det exakta området för den gemensamma generalplanen är åtminstone för mig fortfarande oklart. På Helsingfors stads digitala karta finns fortfarande en alternativ gräns. Se nedan.
Helsingin sanomat har ifdag publicerat en artikel med rubriken "HS-gallup: Helsinkiläiset vierastavat pakkoliitoksia".


Radio Vega Huvudstadsregionens sändning (mp3) 6:30 och 8.30 idag ingick ett inslag om Helsingfors markaffärer i Östersudnom.