Från Picasa till Google+. Den 11 november 2011

I mina inlägg "Twitter och Google+. Den 13 oktober 2011" och "Sida i Google+. Den 10 november 2011"
har jag skrivit om hur ett flertal av Googles tjänster har integrerats med den nya sociala nätverkstjänsten Google+, som Google hoppas att skall kunna konkurrera med Facebook och Twitter.
Till tjänsterna som integrerats med Google+ hör Picasa webbalbum, som man tippat att kommer att döpas om i samband med satsningen på Google+. Bilderna i bloggarna på Googles bloggtjänst Blogger inklusive bilderna på denna blogg finns i Picasa webbalbum. Jag har tidigare valt att göra bilderna i Google-profilen  ralf wadenstroms album tillgängliga endast via länkar. Däremot har bilderna i Google-profilen Ralf Wadenströms album Fallet Sibbo varit öppna för alla. Dessa bilder ingår i slideshowen Fallet Sibbo på denna blogg.Bilderna på denna blogg finns fortfarande i Picasa webbalbum, men numera ingår exakt samma album och bilder i "Dina album" / "Album som tillhör ralf wadenstrom" i Google+. Jag har nu valt att göra albumen och bilderna offentliga. Det betyder att samtliga cirka 2 400 bilder på bloggen nås via denna sida. Bilderna är fördelade på fem album, var av det första har namnet "Politiskt inkorrekt om fallet Sibbo".
Albumen med bilderna på denna blogg hittas även på sidan "Foton" (för profilen ralf wadenstrom) på Google+.

Bbl 11.11 2011 s 6
I dagens nummer av Borg¨bladet ingår det en artikel med rubriken "Grannas uppvaktade Virrkunen i kommunfrågan". I själva verket var det representanter för Kuuma-kommunerna som uppvaktade kommunministern. (Se "Intressebevakning. Den 2 november 2011".)

Yle publicerade igår en nyhet med rubriken "Utredningsman: fusionera Vasa och Lillkyro". I nyhetstexten kan man läsa att kommunutredaren Harry Bondas föreslår att Vasa och Lillkyro går ihop, medan Korsholm står utanför fusionen. Det intressanta är att Vasa och Lillkyro saknar gemensam gräns. Här kan man göra jämförelser med diskussionen om huruvida det var nödvändigt att Helsingfors inkorporerade "Västerkullakilen" för att Helsingfors skulle kunna inkorporera sydvästra Sibbo. Idag på morgonen har Yle publicerat en ny text med rubriken "'Fusionen Vasa-Lillkyro är endast ett mellansteg'". Det är kommunministern som står för åsikten i rubriken.

Yle publicerade igår även nyheter med rubrikerna "Kyrkslätt vill fortsätta ensam" och "Esbo vill inte slås ihop med Kyrkslätt". Förhållandet att Kyrkslätt och Esbo inte vill gå samman med varandra torde göra det svårare för Helsingfors att inkorporera Sibbo. På ett audioklipp; "Häggman: Metron kunde göra en fusion aktuellkommer" kommer för övrigt Bjarne Häggman med den intresanta tanken att en metrolinje till Kyrkslätt kunde aktualisera en sammanslagning av Krkslätt och Esbo. Tankarna går till den planerade metrolinjen till Sibbo.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar