Sibbo hör inte till huvudstadsregionen. Den 29 juni 2014I fredags publicerade Helsingin Sanomat en insändare av föreningen För Sibbo under rubriken "Sipoota ei saa liittää tulevaan jättikuntaan". Rubriken är kanske något missvisande, för i insändaren tar man avstånd från jättekommunen eller -staden som sådan. Speciellt ifrågasätts i insändaren dock motiveringarna till att Sibbo som enda kranskommun föreslås gå samman med städerna i huvudstadsregionen. Jag citerar ur insändaren:

Valtiovarainministeriön juuri julkistaman selvitystyön tuloksena Sipoon kunta esitetään liitettäväksi osaksi pääkaupunkiseudun jättikuntaa. Kaikki muut kehyskunnat Tuusulan eteläosaa lukuun ottamatta on jätetty esityksen ulkopuolelle.

Esitys on epälooginen, ja perusteet Sipoon liittämiseen ontuvat. Sipoo ei kuulu pääkaupunkiseutuun, joka virallisen ja yksiselitteisen määritelmän mukaan muodostuu Helsingistä, Espoosta, Vantaasta ja Kauniaisista. Tämä on kirjattu myös lakiin. Sipoo on rinnastettavissa muihin Helsingin seudun kehyskuntiin, jotka on jätetty liitosesityksen ulkopuolelle.

Yhtenä tarkastelukriteerinä käytetty sukkulointi eli työmatkaliikkuminen pääkaupunkiseudulle on useista muista kehyskunnista suurempaa kuin Sipoosta. Etäisyys Helsingin keskustaan on Sipoosta sama kuin esimerkiksi Kirkkonummelta. Kirkkonummea ei kuitenkaan esitetä liitettäväksi jättikuntaan, vaikka samat tarkastelukriteerit täyttyvät.

Myös karttatarkastelu osoittaa, että Sipoo muodostaa muuhun jättikuntaan nähden oman, keinotekoisen ulokkeensa.

Selvityshenkilöt eivät ole noteeranneet, että vuonna 2009 Sipoosta on Helsingin vaatimuksesta jo liitetty osaksi pääkaupunkiseutua Etelä-Tuusulaa vastaava alue, Östersundom. Liitos tehtiin nimenomaan pääkaupunkiseudun kasvun turvaamiseksi. Perusteluna rajanvetoon todettiin tuolloin, että Sipoo suuntautuu vahvasti kohti Porvoota.

Nyt julkistetussa selvityksessä Sipoon liittämistä metropolikaupunkiin perustellaan sillä, että "Sipoo suuntautuu monin tavoin Helsinkiin ja Vantaaseen".

Jag har själv varit med och utformat insändaren, speciellt den ovan återgivna första halvan av texten, men jag vill ändå  anmäla avvikande åsikt angående en sats som kom med i insändaren. Min avvikande åsikt gäller påståendet "Sipoo on viime vuosina lähtenyt voimakkaiden kasvustrategioiden tielle niin itsensä, metropolialueen kuin koko valtionkin hyväksi." Det är sant att Sibbo har storra planer när det gäller tillväxt, speciellt på båda sidorna av Sibboviken. Påpekandet om Sibbos "tillväxtstrategi" är även relevant med tanke på de beskyllningar som riktades mot Sibbo i  samband med "Sibbofrågan" år 2006. Tillväxtplanerna är även en övergripande "strategi" så till vida att all beslutsfattare i Sibbo förväntas förbinda sig till planerna. Däremot kan det verkligen ifrågasättas om tillväxtstrategin är bra för någon part.

I Sibbo motiveras tillväxtstrategin med att en hög tillväxt krävs för att kommunen skall kunna bevara sin självständighet. I Sibbo har man inom vissa politiska grupper tagit på allvar beskyllningarna om låg tillväxt som riktades  mot kommunen i  samband med inkorporeringen av Östersundom. I verkligheten har Helsingfors inte haft några intressen av en snabb tillväxt i Sibbo. Tvärtom har huvudstaden strävat efter att förhindra utflyttning till grannkommunerna. Sibbos planer för Majvik och "Sibbesborg" stöder Helsingfors intressen närmast med tanke på att gränserna kan flyttas så att dessa områden ansluts till Helsingfors. Sibbos planer på en metrolinje och tillhörande bebyggelse har under senaste tid lyfts fram som ett argument för att Sibbo eller södra Sibbo bör inkorporeras av Helsingfors.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar