Kommunsammanslagningar med invånarnas hjälp. Den 1 juni 2014

Helsingin Sanomat publicerade den 23 maj på tidningens en artikel med rubriken "Asukkaat voivat luoda suurkunnan". Av någon anledning har artikeln inte publicerats i själva tidningen. Artikeln är lite onödigt skriven så att den i första hand handlar om Esbo. Möjligheten att invånarna skapar en storkommun gäller nog främst Vanda och Helsingfors. Vad rubriken syftar på är alltså att kommunindelningsutredarna kan initiera en folkomröstning om ett förslag till en ändring kommunindelningen. Om majoriteten i en kommun röstar för en sammanslagning, kan statsrådet besluta om en sammanslagning, fastän fullmäktige är emot sammanslagningen. (Se "Om det blir folkomröstning. Den 20 april 2014".) Helsingin Sanomat uttrycker det på följande sätt:

Yhden kunnan poliitikkojen kannatus mille vain liitokselle riittäisi: vaikka muut valtuustot vastustaisivat, esimerkiksi Helsingin suopeuden jälkeen olisi todennäköisesti edessä kansanäänestys kunnittain. Kuntalaiskannatuksen jälkeen hallitus voisi tehdä pakkoliitospäätöksen.

I artikeln kan man även läsa att "Metropolialueen kuntien uusjaosta on luvassa kartat puolentoista viikon päästä." Vi bör alltså kunna se fram mot ett utkast till ny kommunindelning i Helsingforsregionen i början av veckan. Uppgiften bekräftas i en artikel med rubriken "'Vi har en konkret idé om att slå ihop kommunerna'" i dagens nummer av Hufvudstadsbladet, där man kan läsa att ett "preliminärt förslag" presenteras på tisdag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar