Metropolförvaltningsutredningen. Den 15 juni 2014

I det senaste blogginlägget "Metropolstad. Den 8 juni 2014" noterar jag att kommunindelningsutredare Cay Sevón i Obs debatt den 5 juni hävdade att valet att ta med Sibbo men inte Kyrkslätt i metropolstaden baserar sig på objektiva kriterier, som handlar om pendling och användning av tjänster. Mera exakt säger Sevón (enligt textningen) att "Det vi grundar oss på är objektiva kriterier som finns med i metropolförvaltningsutredningen där man talar om pendling och hur man använder tjänster ... en hel del olika kriterier - som gör att t.ex. Sibbo är med men inte Kyrkslätt." Sevón torde här syfta på "halvitidsrapporten" från den 1 april. (Rapporten har översatt till svenska publicerats den 30 april.) Den enda jämförelsen mellan kommunerna i metropolområdets "kärnområde" som finns i halvtidsrapporten visar emellertid att pendlingen från Sibbo är mindre än från Kyrkslätt. Även från (hela) Tusby och Kervo är pendlingen till kärnområdet större än den är från Sibbo.

Halvtidsrapport s. 80

I fredagens Hufvudstadsbladet ingår en insändare av Cay Sevón under rubriken "Samarbete - inte tävling - är nyckeln". Insändaren är avsedd att vara ett svar på Björn Månssons kolumn i Hbl den 7 juni "Klarspråk om språk", men Sevón bemöter i  verkligheten inte Månssons kritik mot "planen på kommunfusioner i huvudstadsregionenmetropolstaden". I insändarartikeln kommer Sevón med följande häpnadsveckande påstående:

Vårt uppdrag definierades i fjol av finansministeriet och gäller Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo och Vanda städer samt Sibbo, Tusby och Vichtis kommuner.

Att Sevón glömmer att Kyrkslätt hör till utredningsområdet är inte oväsentligt med tanke på att utredarna inte ger någon motivering till att Sibbo men inte Kyrkslätt föreslås ingå i "metropolstaden". Tydligen har Sevón kopierat felet från den svenska översättningen av "Metropolutredningen" från den 3 juni. (Se bilden nedan.) Det kan väl ändå inte vara så att Sevón missat att Kyrkslätt hörde till utredningsområdet.På tal om fel i  översättningen så frågar finansministeriet och miljöministeriet från och med i fredags på webbplatsen dinasikt.fi (otakanta.fi) om åsikter om metropolförvaltningen. Frågorna är ställlda under rubriken "Metropolförvaltningen: Hurdan metropolförvaltning behöver vi?" Här borde medborgarna kunna välja  mellan de två olika föreslagna modellerna av metropolförvaltning som  presenteras i halvtidsrapporten, men i den svenskspråkiga enkäten finns bara ett alternativ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar