Hackad tabell. Den 17 mars 2012


I torsdagens blogginlägg "Beräkningar. Den 15 mars 2012" noterar jag att exceltabellen eller kalkylbladet, som Finansministeriet publicerade den 11 mars, uppdaterats. Reden i onsdags publicerade Yle en nyhet med rubriken "Ministeriön taulukossa oli virhe - tarjosi tietoa myös keksityistä kunnista", som förklarar varför tabellen uppdaterades. I den gamla tabellen kunde man få värden även för fritt påhittade kommuner. Svenska kommunnamn ger i den gamla tabellen resultat, men i många fall helt felaktiga.
Senaste torsdag publicerade Yle en artikel med rubriken "Suljetut kuntalaskelmat kummastuttavat - suojaukset avattavissa". I artikeln noteras det att exceltabellen är låst eller till vissa delar lösenordsskyddad, så att kalkylerna bakom värdena i tabellen inte framgår. Yle publicerade emellertid på Google Docs en excelfil, där lösenordet knäckts. Själv hittar jag i tabellen endast triviala kalkyler, som i praktiken även framgår ur den stängda tabellen. Grunderna för finansministeriets beräkningar förblir okända även efter att excelfilen hackats.Nurmijärven Uutiset publicerade igår en artikel med rubriken "Vanhanen haluaa kansanliikkeen puolustamaan Nurmijärveä". Tankarna går naturligtvis till fallet Sibbo, där Matti Vanhanen själv var initiativtagare till en tvångssammanslagning. I artikeln säger även Vanhanen att "Yksittäisiä kyliä on siirretty pakolla, mutta neljänkymmenentuhannen ihmisen kunnan osalta poliittinen realismi tulee vastaan." Vanhanen borde tala om by i singularis. I modern tid har en enda hel by tvångsinkorporerats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar