Arkiverat: ersättning. Den 9 augusti 2015


nyckelord: ersättning

Sommaren 2009 "arkiverade" jag teman och aktörer i fallet Sibbo. Två teman med respektive "etiketter" ansåg jag då att inte ännu var färdigt avgjorda och behandlade för en slutlig arkivering: HFD och ersättning. (Se "Inte färdigt arkiverat: HFD och frågan om ersättning. Den 23 augusti 2009".) Ännu hösten 2011 var frågan om ersättning högst aktuell efter att högsta förvaltningsdomstolen i april 2011 hade förkastat Sibbo kommuns besvär mot Helsingfors förvaltningsdomstols beslut att ersättningstvisten skulle lösas enligt Helsingfors stads förslag. Eftersom ersättningen på 7,9 miljoner euro ansågs vara oskäligt liten funderade man i Sibbo på att föra ärendet vidare och eventuellt via europeisk instans begära en återbrytning av högsta förvaltningsdomstolens ersättningsbeslut eller rentav av inkorporeringsbeslutet.

Eftersom beslutsfattarna i Sibbo tydligen inte kunde komma överens om hur eller huruvida man skulle driva ärendet vidare ordnades en enkät, där kommuninvånarna fick ta ställning till om kommunen borde föra ärendet vidare. 80 % av dem som svarade på enkäten ansåg att kommunen borde föra ärendet vidare, men endast 3 % av invånarna besvarade enkäten. Kanske inverkade den låga andelen som besvarade enkäten till att Sibbo kommun inte förde ärendet vidare. Det  förefaller dock som att en avgörande orsak var att Samlingspartiet i Sibbo eller den samlingspartistiska styrelseordföranden inte ville fortsätta processen. Möjligen påverkades beslutet att inte föra ersättningsfrågan vidare av att Sibbo och Helsingfors förhandlade om markaffärer i Östersundom.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar