Tryck. Den 23 augusti 2015I torsdags kom planeringen av Malm officiellt igång med ett informationstillfälle om planerna för området. Det finns dock färdigt långt hunna för området. Flygfältet i Malm ingick i generalplan 2002 för Helsingfors, men ogiltigförklarades av HFD, eftersom Jussi Pajunen ansågs ha haft ekonomiska intressen och varit jävig då han deltog i stadsstyrelsens beslut om generalplanen. Flygfältet är därför en vit fläck på kartan. Till Pajunens räddning ordnade statsminister Matti Vanhanen i Östersundom ett ersättande område för småhusbebyggelse. Matti Visanti, som ansvarade för planeringen av området i Malm, fick istället planera Östersundom.Finavias direktör Joni Sundelin sade ännu för två och ett halvt år sedan i Yles artikel på Yles webbplats säga följande om planeringen av Malm:

Trycket från staden i fråga om planlaggning [sic] försvann när Helsingfors fick Östersundom, det är inte troligt att vi måste stänga före 2034.

Nu är trycket i högsta grad tillbaka.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar