Etablissemanget. Den 4 augusti 2007

En fas i fallet Sibbo är igen över då tiden för att lämna in besvär över statsrådets gränsbeslut gick ut igår. Enligt Helsingin Sanomat har Högsta förvaltningsdomstolen lovat ett beslut före slutet av året. HFD har en hel del att gå igenom med tjugo anmärkningar med bilagor. Det lär ännu gå att kompletera besvären med bilagor. Dessutom torde de som lämnat in besvär i ett senare skede erbjudas möjlighet att komma med motförklaringar, så det finns fortfarande möjligheter att påverka domslutet. Om jag hade tid skulle jag fortsätta att följa med fallet Sibbo på min blogg lika intensivt som hittills. Jag trivs med rollen som oetablerad samtidshistoriker - och etablerad bloggare. Tyvärr måste jag dock framöver sätta ner mera tid på mina lönejobb.

I torsdagens Hufvudstadsblad ingick en insändare av Harry Bogomoloff (saml) där Bogo beskyllde Sfp i Helsingfors för att med ytter-vänster ha "tryckt på samma röda knapp och bildat en patetisk anti-establishment-klick tillsammans". Mina tankar gick naturligtvis till Sfp-gruppens röstningsförfarande vid Helsingfors stadsfullmäktigemöte den 21 juni ifjol. I samma riktning tycks Gitta Dahlberg (sfp) ha tänkt, för hon skriver följande i ett svar på Bogomoloffs insändare i dagens Hbl:

Bland de bottennapp där sfp till Bogomoloffs förtrytelse röstat lika som kommunisten och bildat en patetisk anti-establishmentklick hörde Sibboärendet, som sfp i hela landet ser som en laglighetsfråga, inte som en enkel politisk fråga om huvudstadens rätt att växa på en annan kommuns bekostnad.

Sfp frågar inte kommunisten Hakanen hur han ämnar rösta men är han av samma åsikt som vi, blir vi sju mot 78. Vi skäms inte för att vara i minoritet ibland, det hör ju till den svenska vardagen. The establishment som Bogomoloff hänvisade till samlingspartiet, sossarna och de gröna gav oss i sfp-gruppen en bestraffning av mycket osympatiskt slag flera månader efter Sibbobeslutet. Det säger mycket om hur man i dessa partier ser på det demokratiska beslutsfattandet.

Jag undrar om det verkligen bara var tryckandet på den röda knappen som motiverade bestraffningen. Månne inte förverkligandet av Helsingfors Sibboplaner främst stördes av att the anti-establishment hade en plats i stadsstyrelsen där förslaget till gränsjustering först måste läggas fram.

För övrigt är det anmärkningsvärt hur högt pris de gröna måste betala för att få höra till etablissemanget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar