KSSR. Den 1 augusti 2007

För dem som närmare har följt med fallet Sibbo bör det vara klart att Helsingfors planer på att inkorporera sydvästra Sibbo hänger nära samman med kommun- och servicstrukturreformen (KSSR), fastän det formellt sett inte finns några samband. I ett utlåtande till inrikesministeriet angående KSSR, som samtidigt var ett förslag till "samarbetsavtal", ansåg delegationen för huvudstadsregionen i februari 2006 att "Sibbos västliga områden bör fogas till huvudstadsregionen." Samtidigt lät man förstå att Sibbo bör anslutas till Helsingforsregionen (Helsingfors ekonomiska region, Helsingin seutukunta). Det är möjligt att man i Helsingfors uppriktigt hoppades att önskemålen skulle uppfyllas innanför ramarna för KSSR. Åtministone torde det från Helsingfors sida ha varit ett inofficiellt villkor i förhandlingarna. Då det inte gick att ta med "Sibbofrågan" i ramlagen kom man överens om att lösa frågan på annat sätt. Förhandlingarna torde i första hand ha förts mellan Hannes Manninen och Rakel Hiltunen, men det är troligt att även Jan Vapaavuori och Arto Sulonen deltog i förhandlingarna.

I februari i fjol gav även Nylands förbund ett svar till inrikesministeriet om kommun- och servicestrukturreformen. I svaret säges det bl.a. att Nylands och Östra Nylands förbund bör sammanslås och att Sibbo bör anslutas till Helsingfors ekonomiska region. Emellertid förverkligades inte heller dessa önskemål inom ramen för KSSR. I landskapsstyrelsen, som fattade beslutet om det nyländska ställningstagandet, satt en viss Pekka Myllyniemi. Myllyniemi var dessutom viceordförande i koordineringskommittén som utarbetade det ovannämnda svaret. Om Myllyniemis egen åsikt i de aktuella frågorna bör det inte råda någon oklarhet. I blogginlägget "Bevismaterial. Den 5 december 2006" har jag redogjort för Myllyniemis ställningstagande från år 2003. Jag citerar på nytt ur landskapsstyrelsens utlåtande "Lausunto seutukuntajaon tarkistuksesta sisäasiaministeriölle 184/01.03.2003":

Pekka Myllyniemi ehdotti, että lausunnon viimeistä lausetta terävöitetään: Maakuntahallituksen mielestä sisäasiainministeriön on pikaisesti selvitettävä maakuntien yhdistämistä ja Sipoon siirtämistä Helsingin seutukuntaan. ...
Jussi Pajunen ... kannatti Pekka Myllyniemen ehdotusta.

Naturligtvis kände man i Sibbo till Myllyniemis fjäskande för Helsingfors då Manninen, trots protester från Sibbo, utnämnde honom till kommunindelningsutredare. Själv har jag dock inte tidigare noterat att även Myllyniemi haft ett litet finger med i KSSR.

Idag har jag fått Jussi Pajunens följebrev, som jag skrev om i inlägget "Bevis på reservation. Den 23 juli 2007". Förteckningen över bilagor med vilken Pajunen den 30 juni 2006 kompleterade Helsingfors förslag är så gott som identiskt med förteckningen över bilagor som fanns med i föredragningslistan för stadsfullmäktigemötet den 29 november. I följebrevet skriver Pajunen med "vänlig hälsning" att "Helsingin kaupunki täydentää esitystä liitteenä olevilla asiakirjoilla, joihin kaupunginvaltuuston esitys perustuu ja jotka omalta osalta tukevat tehtyä esitystä." Försöket att rädda Helsingfors bristfälliga förslag var fåfängt, men dokumenten kom senare att visa sig vara till nytta för kommunindelningutredaren. Angående dokument nummer 6 har det för föredragningslistan gjorts en liten ändring. I föredragningslistan lyder texten:

Helsingin seudun kärkihankkeet -lista, joka on hyväksytty Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-neuvottelukunnassa 2.5.2006 ja käsitelty 14 kunnan yhteistyökokouksessa 2.6.2006 sisältäen Sipoon kunnan varauman Kaupunkirakenteen jatkamisesta Sipooseen, Itämetron jatkeen kehittämisvyöhyke ym. -hankkeen osalta ja muutoin hyväksytty yksimielisesti.

Motsvarande text i Jussi Pajunens följebrev lyder enligt följande:

Helsingin seudun kärkihankkeet -lista, joka on hyväksytty Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-neuvottelukunnassa 2.5.2006 ja käsitelty 14 kunnan yhteistyökokouksessa 2.6.2006. Se sisältää Sipoon kunnan varauman Kaupunkirakenteen jatkamisesta Sipooseen, Itämetron jatkeen kehittämisvyöhyke ym. -hankkeen osalta ja muutoin hyväksytty yksimielisesti.

Utredningsmannen hade alltså haft tillgång till ett mycket tydligt tips när han i sin rapport (delvis felaktiga) skrev följande:

Jaostossa on määritelty 13 seudun kärkihanketta, joista yksi on kaupunkirakenteen jatkaminen Sipooseen, Itämetron jatkeen kehittämisvyöhyke ja Kerava-Nikkilä – radan hyödyntäminen. Tähän hankkeeseen Sipoon kunta jätti varauman.


Christel Liljeström har idag publicerat ett blogginlägg med rubriken "Besväret klart".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar