Tjugo besvär. Den 3 augusti 2007

Yle Internytt har idag publicerat ett par notiser om Helsingfors metroplaner. Rubrikerna är "HST vill bygga metro till Sibbo" respektive "Luoma gillar inte metroplanerna". Jag citerar ur den senare notisen:

Kommundirektören i Sibbo, Markku Luoma, är inte förtjust över att HST gått ut med sina metroplaner i sydvästra Sibbo. HST planerar metro till Sibbo senast år 2017 och man har inte varit sen med att berätta om sina planer, trots att högsta förvaltningsdomstolen inte ännu har fattat beslut om de markområden i sydvästra Sibbo som Helsingfors fikar efter.

Man behäver inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att räkna ut att HST berättat om planerna just för att högsta förvaltningsdomstolen inte ännu har fattat beslutet. Utredningsman Pekka Myllyniemis motivering till att ett mindre område (V1) inte räcker är att "Metroon tukeutuminen vaatisi Lounais-Sipoon alueelle kaksi metroasemaa, joista toinen ei välttämättä mahtuisi Vaihtoehto 1:n alueelle." Några andra motiveringar för det aktuella alternativet V2, som kräver att något i 3 § i kommunindelningslagen nämnda villkor uppfylls med särskild vikt, anger utredningsmannen inte. Några garantier för att metrolinjen till Mellungsbacka förlängs österut finns det dock minsann inte. Dels skall HELI-alternativet utredas. Dels förutsätter en förlängning av metrolinjen en massiv bebyggelse i Västersundom (Westerkullaområdet), men Vanda har inga planer på några nya stadsdelar i Västersundom.

Myllyniemi har angående metron kopierat endast enstaka satser ur Helsingfors dokument. När det gäller metron finns det även skillnader mellan Ratasvuoris utredning och Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen. Följande text ur Ratasvuoris utredning har tagits bort ur utlåtandet:

Laskelmien lähtökohtana on, että Mellunmäen metroa jatketaan nykyisen Vantaan Länsisalmen alueelle ja sieltä edelleen Sipoon Itäsalmeen. ... Uusia Metroasemia tulee neljä.

Tässä joukkoliikenneselvityksessä alue on jaettu kolmeen osaan: läntinen Vantaan kahden metroaseman ympäristö, keskeinen Sipoon kahden metroaseman vaikutuspiiri ja itäisin metron vaikutuspiirin ulkopuolinen alue.

Ur texten framgår att Osmo Soininvaaras visioner om en metrolinje ända fram till Sibbo å aldrig var aktuella. Att den ovanciterade texten har lämnats bort ur Helsingfors utlåtande torde dock främst bero på att det ur texten allt för klart framgår att Helsingfors metroplaner bygger på att hela Västersundom by eller Westerkullaområdet skulle inkorporeras med Helsingfors. I Ratasvuoris utredning från den 18 oktober utgår man i från att det nya banavsnittet är 6,3 km långt och med fyra stationer kostar 140 - 150 miljoner euro, men i Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen från den 29 november heter det att "Metrolinjausta ei ole vielä määritelty". Myllyniemi torde ha informerats om att de ursprungliga metroplanerna var osäkra, för i sin rapport från den 30 november skriver han att "Metroa voidaan jatkaa itään joko Mellunmäestä tai Vuosaaresta."


Sibbo kommun har idag på förmiddagen på Internet publicerat kommunen besvär (pdf) till Högsta förvaltningsdomstolen över statsrådets gränsbeslut från den 28 juni. Besväret har även lämnats in på förmiddagen, enligt vad Helsingin Sanomat skriver i en notis med rubriken "Sipoo jätti valituksen rajapäätöksestä".

Totalt lämnades det in 20 besvär mot statsrådets beslut. Enligt Helsingin Sanomat har bl.a. Vänsterförbundets lokalavdelning i Vanda lämnat in ett besvär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar