Bogo avslöjar attityder. Den 30 augusti 2007

Heidi Hautala har idag publicerat ett ställningstagande med rubriken "Hautala: Valtion sitouduttava budjetissa Kehäradan rakentamiseen". I ställningstagandet noterar Hautala det motstridiga i statens bostadspolitik. Jag citerar:

- Hallitus päätti siirtää Sipoon alueita Helsingille juuri voidakseen saadakseen asukkailleen uusien asuntoja. Miksi samaan aikaan viivytetään hanketta, joka mahdollistaisi huomattavasti nopeammin uusien asuntojen rakentamisen? Heidi Hautala kysyy.

Bristen på bostäder eller tomtmark var en central politisk motivering till statsrådets gränsbeslut den 28 juni. Bristen på bostäder och tomtmark var den enda motiveringen till en ändring i kommunindelningen som Helsingfors gav i juni ifjol. Denna motivering har dock föga juridisk relevans, så man måste hitta på motiveringar som motsvarar de villkor som definieras i kommunindelningslagen. Lika väl var inte heller bostads- eller tomtbristen det egentliga huvudmotivet bakom ministrarnas stöd av en annektering, såvida man frånser bristen på lämpliga tomter för småhusbebyggelse innanför Helsingfors gränser. Statsmaktens agerande i anslutning till området vid den planerade ringbanan i Vanda visar att även de bostadspolitiska motiveringarna för en annektering är svepskäl. Å andra sidan var det lovade stödet för ringbanan tänkt som en kompennsation för området i Västerkulla. Nu ser det minst sagt osäkert ut att ändringen i kommunindelningen förverkligas.

Den 25 augusti ingick i Hufvudstadsbladet en kort insändare av Harry Bogomoloff, som är första viceordförande för stadsfullmäktige i Helsingfors och före detta stadsstyrelseordförande. I insändaren föreslår Bogomoloff att Hbl publicerar en bild av en Sibbobo som klarar av att slicka sig under svansen. Fastän Bogomoloff tidigare har visat prov på dålig omdömesförmåga måste jag medge att jag hade svårt att tro mina ögon då jag läste den samlingspartistiska Helsingforspolitikerns insändare. Insändaren hade inte i sig någonting med Sibbofrågan att göra, men med tanke på Bogomoloffs tidigare bidrag i Hbl var det uppenbart att läsarna skulle assosiera den smaklösa insändaren till fallet Sibbo. Att så även var fallet visar svaren på insändarna i Hbl den 28 augusti. Det är svårt att förstå motivet bakom Bogomoloffs insändare. Osökt misstänker man att insändaren är skriven efter några öl med kompisarna Jussi och Janne. Dagen efter torde inte ens Bogo själv längre ha tyckt att insändaren var speciellt vitsig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar