Politiska myglare. Den 26 oktober 2009


Gårdagens artikel på ledarsidan i Helsingin Sanomat "Ruotsinkielisten kasvava huoli oikeuksistaan on aiheellinen" har väckt stark respons. Rubriken ovan är från första sidan av Hbl. Artikeln på sida 2 i dagens nummer av Hufvudstadsbladet har rubriken "'Dold agenda mot det svenska'" och motsvarar artikeln "'Centern kör en dold agenda mot det svenska'" på tidningens webbplats. Jag återger här en del av artikeln:


Finlandssvenskarnas växande oro för sina rättigheter är befogad, rubricerar HS sin ledare på söndagen. Tidningen har plockat fram flera punkter där politikerna har struntat i språkminoritetens grundlagsenliga rättigheter de senaste åren.

Bland annat nämns Sibboannekteringen, Karlebyfrågan, Ekenäs BB och reformen av polisförvaltningen. ...

Bland andra Jacob Söderman, riksdagsledamot för SDP, säger att politiker och tjänstemän har föga förståelse för svenska frågor.

– I dag har vi ett starkt inslag av politiska medhjälpare i statsförvaltningen. Beredningsarbetet leds av politiska myglare, ta bara en titt på gänget kring kommunminister Mari Kivinemi (C). De har ingen strävan att grunda sig på sakskäl, de är där för att driva en viss agenda. Och makten består till 90 procent av beredning.


Hufvudstadsbladet har på eftermiddagen publicerat en artikel med rubriken "Albäck: Wallin bör hota med regeringskris". Hbl skriver här bl.a. följande.


Centerns vice ordförande Antti Rantakangas säger att Karlebyfrågan, Sibboannekteringen och tingsrättsreformen inte alls handlar om språkpolitik.


Här kunde man invända att det handlar om språkpolitik redan då man väljer att negligera de språkliga konsekvenserna.Hufvudstadsbladet har på kvällen publicerat ytterligare artikel med rubriken "'Dold agenda mot svenskan är struntprat'". Det finns skäl att återkomma till artikeln, där även regeringens Sibbobeslut lyfts fram.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar