Vassbestånd. Den 21 oktober 2009


När USA anföll Irak år 2004 ville man se kriget som en del av "Kriget mot terrorismen", som efter attacken den 11 september 2001 ännu hade ett starkt stöd bland amerikanerna. För att övertyga den övriga världen om krigets berättigande hävdade man att Irak hade massförstörelsevapen. När Matti Vanhanen år 2006 i förhandlingar lovade sydvästra Sibbo år Helsingfors, motiverade han de hårda tagen med ett allmänt "tomtkrig". I Helsingforsregionen rådde det under högkonjunkturen brist på billig tomtmark, medan Helsingfors i sydvästra Sibbo enligt statsministerns uttalanden i offentligheten ägde "nästa tusen hektar färdig tomtmark", som staden inte fick använda. När annekteringen var genomför visade det sig att det inte fanns någon färdig tomtmark i Östersundom. Helsingfors äger visserligen flera hundra hektar av marken i inkorporeringsområdet, men största delen lämpar sig inte som tomtmark.


På stadsplaneringskontorets svenska vebbplats kan man ännu om inkorporeringsområdet läsa att "områdets totala areal är 29,1 km², varav 26,6 km² utgörs av land och 2,5 km² av vatten". På stadsplaneringskontorets finskspråkiga webbsidor har man preciserat uppgifterna:


Pinta-ala (km²)
kovaa maata 25,4 km²
ruovikkoa 1,2 km²
vettä 2,5 km²


Över hundra hektar av landområdet klassificeras nu som vassbestånd. En betydande del av vassbeståndet ägs av Helsingfors stad. Där försvann ytterligare en del av den tänkta tomtmarken.
Idag på förrmiddagen har även Helsingin Sanomat publicerat en notis med rubriken "Partiolaiset vaativat Sipoonkorpeen kansallispuistoa".


Finansministeriet har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Vapaavuori och Kiviniemi låter utreda olika metropolmodeller". Jan Vapaavuori titueleras här "bostadsminister ... som svarar för beredningen av regeringens metropolpolitik", "hallituksen metropolipolitiikan valmistelusta vastaava asuntoministeri".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar