Struntprat. Den 27 otober 2009


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "'Dold agenda mot svenskan är struntprat'". Det är statsminister Matti Vanhanen som står för åsikten i rubriken. Jag återger här valda delar ur artikeln:


Centern och Samlingspartiet delar inte SFP:s uppfattning att beslut eller beslutsförslag i frågor som Sibbo, Karleby, Ekenäs BB eller tingsrättsreformen skvallrar om en vilja montera ner det svenska.
Bland andra Centerns partiledare Matti Vanhanen viftar bort kritiken. Ren strunt, säger han.

– ”Höpö, höpö, höpö”, under inga omständigheter, säger statsministern till Hbl. ...

Ravis partibroder, tvåspråkige Kimmo Sasi, framhåller att partiledaren Jyrki Katainen är positiv till tvåspråkighet och att partiet har två tvåspråkiga ministrar. Många finlandssvenskar var besvikna när den ene av dem, Jan Vapaavuori, drev hårt på annekteringen av Sibbo.

Sasi hävdar att Sibbo inte var en språkfråga utan en samhällelig nödvändighet framkallad av många år av fel framtidspolitik i Sibbo.


Jag tvivlar själv på en dold agenda mot svenska. Däremot finns det en beredskap att utplåna svenska strukturer och administrativa enheter där finlandssvenskarna och Sfp har en stark position. Med sin politik försämrar regeringen inte nödvändigtvis på kort sikt den svenska servicen, men man försvagar förutsättningarna för svenska språkets framtid. Annekteringen av sydvästra Sibbo var inte i första hand motiverad av språkpolitik. Däremot så inkorporerades sydvästra Sibbo trots att inte minst de språkliga aspekterna talade för att det aktuella området borde ha förblivit en del av Sibbo. För att det behövdes svepskäl för inkorporeringen, motiverade man den med Sibbos traditionella politik, som delvis föranletts av Sfp:s intresse att bevara Sibbo relativt svenskspråkigt. Helsingforspolitiker med Mari Kiviniemi i spetsen utnyttjade fördomar mot finlandssvenskarna för att skapa en opinion för inkorporeringen, trots att just de språkliga aspekterna gjorde Sibbofrågan till en känslig fråga. Genom att skylla inkorporeringen på Sfp skadade man förtroendet för Sfp i Sibbo, vilket indirekt ledde till beslutet att upplösa Östra Nylands förbund.


I sig är man på Centerhåll knappast intresserad att montera ner det svenska, men under Matti Vanhanens ledning har Centern valt att köra över finlandssvenska intressen för att befrämja sina egna intressen. På pappret behövde inkorporeringen inte nödvändigtvis skada de finlandssvenska intressena. I själva verket försökte Raimo Ilaskivi för tjugo år sedan argumentera för en inkorporering med motiveringen att en inkorporering skulle skapa möjligheter att bevara Sibbo svenskt. Det är dock ett faktum att finlandssvenskar oberoende av partitillhörighet känt sig kränkta över Sibboannekteringen. Folktinget, Sfp och Fsd tog tydligt avstånd från annekteringen, men Vanhanen valde att köra över finlandssvenskarna.


Yle har på morgonen publicerat en notis med rubriken "Björnsöbor kritiska till stadens planer". Lyssna även på ljudklippet "Björnsöplaner väcker kritik".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar