Typologi. Den 28 september 2010
I inlägget " Långören. Den 26 september 2010" redogjorde jag för diplomarbetet "Asumista saaressa - Suunnitelma Helsingin Långöreniin". Ett annat diplomarbete från Tampereen teknillinen yliopisto är "Luonto kaupungissa - Kaupungin ja luonnon kokoavat typologiat Östersundomiin" av Minttu Kervinen. Kervinens arbet är intressant så till vida att hon även deltagit i beställningsarbetet "Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma". I själva verket är innehållet i diplomarbetet delvis samma som stadsplaneringskontorets märkliga "ekologiska" utredning. Detta gäller t.ex. kartan ovan, som inte skall tolkas allt för konkret. Månne inte Kervinens arbete, eller titeln på diplomarbetet, har inspirerat intrevjun "Östersundom – kaupunki luonnossa, luonto kaupungissa" (Östersundom - staden i naturen, naturen i staden) på Ekonomi- och planeringscentralens webbplats.


Jag noterar för övrigt att gränsen mellan Vanda och Helsingfors även på kartorna i Karvinens arbete följer den gamla dragningen av Österleden. (Se nedan.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar