Områden med tätortsfunktioner. Den 14 juli 2011


http://www.sll.fi/uusimaa/helsy/takiainen/takiainen2011
   
Helsingfors naturskyddsförening (Helsingin luonnonsuojeluyhdistys) ger årligen ut en tidskrift med namnet Takiainen. I årgångarna 2009 och 2010 har planeringen av Östersundom fått stor uppmärksamhet. (Se "Kardborre. Den 17 oktober 2010 och "Helsinki lupasi liikoja. Den 10 december 2010".) Även i årets (tvåspråkiga) nummer av tidskriften, Takianen 2011, igår en artikel med rubriken "Luontojärjestöjen varjokaava Östersundomiin". På omslaget presenteras den aktuella artikeln med texten "Östersundomin kaavoittajille painava vastuu, ekologiset yhteydet säilytettävä!" Bilden är dock inte från Östersundom, utan visar Västerskulla gård i Vanda. Västerkulla gård ingår dock i området för den gemensamma generalplanen för "Östersundom".
I utkastet till landskapsplan har Västerkulla går (norr om Österleden) så gott som i sin helhet betecknats som
"Område för tätortsfunktioner", vilket enligt beskrivningarna dock inte hindrar "att användningsändamålet för områden som används för jord- och skogsbruk vid behov bibehålls". I själva verket har det här inte gjorts några förändringar från den i kraft varande landskapsplanen. I det mera datalierade utkastet till gemensam generalplan är en betydligt större del av Västerkulla gårds marker betecknad som grönområde. Den stora förändringen gäller istället området öster om Ring III, som i nuvarande landskapsplan är betecknat som rekreationsområde och som är en viktig del av en ekologisk korridor. I utkastet till landskapsplan har Västersundom öster om Ring III betecknats som "område för tätortsfunktioner som stöder sig på spårtrafik". Helsingfors är här en betydande markägare. (Se "Fastigheten 410-0006-0059. Den 17 december 2009".) Frågan är om inte Östersundomkommittén och den gemensamma generalplanen ur Helsingfors synvinkel huvudsakligen är redskap för att i landskapsplanen omvandla stadens rekreationsområden till områden för tätortsfunktioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar