Begreppsförvirring. Den 8 juli 2011


I mitt inlägg "Östersundomin Sipoonranta. Den 11 juni 2011" noterar jag att Yle felaktigt talar om "Östersundomin Sipoonranta", fastän "Sibbostrand" (Storören och Lillören) varken hör till stadsdelen eller (stor)distriktet Östersundom. Det må vara Yle förlåtet, för Helsingfors stadsplaneringskontor har medvetet försökt utvidga begreppet Östersundom att omfatta hela området för den gemensamma generalplanen. Nu har Helsingfors stad gjort samma fel som Yle och i bildtexten till en nyhet med rubriken "Östersundomissa testataan uusiutuvia energiamuotoja" på stadens webbplats skrivit om "Östersundomin Sipoonranta". Nyheten baserar sig på Helsingfors Energis pressmeddelande med rubriken "Östersundomin energiaratkaisuissa selvitetään aurinkoenergiaa, maalämpöä, biopolttoaineita ja lämmön varastointia", som  jag skrev om i gårdagens inlägg "Testikenttä. Den 7 juli 2011". Sibbostrand har ingenting med Helsingfors Energis testande av energikällor att göra, men Helsingfors utnyttjar gärna Sibbos nyaste bostadsområde som ett skyltfönster för brandet Östersundom. Staden har ju ingenting eget att visa upp i Östersundom.


I mitt inlägg "Östersundomin Sipoonranta. Den 11 juni 2011" noterade jag att "Siponranta" eller "Sibbostrand" visserligen ligger i Östersundom, men i en helt annan bemärkelse än vad Helsingfors stad antyder. Det kan vara på sin plats att ännu en gång reda ut begreppen.


Stordistriktet Östersundom omfattar hela inkorporeringsområdet förutom den del av Svarta backen som tidigare hörde till Vanda. Till skillnad från de andra stordistrikten i Helsingfors omfattar stordistriktet Östersundom ett enda distrikt, nämligen distriktet Östersundom. Till stordistriktet Östersundom liksom till distriktet Östersundom hör hela fem stadsdelar, varav en har namnet Östersundom. Stadsdelen Östersundom sammanfaller till sitt område med delområdet Östersundom. Distriktet Östersundom består sammanlagt av sex delområden, eftersom stadsdelen Ultuna omfattar två delområden: Landbo och Bäckängen. Samtliga delområden är indelade i endast ett småområde. Således består delområdet Östersundom helt och hållet av småområdet Östersundom. En alternativ tolkning är att delområdet Östersundom saknar småområden. Stordistriktet, distriktet, stadsdelen, delområdet och delområdets småområde Östersundom heter samliga Östersundom på båda språken. Däremot heter registerbyn Östersundom fortfarande Itäsalmi på finska.
Sorsditriktet Östersundom innafattar delar av ett flertal registerbyar. Det samma gäller stadsdelen Östersundom, som torde omfatta delar av Immersby, Husö, Gumböle, Kärr och Östersundom. Endast namnet på en by utöver Östersundom har tagits till vara som namn på en stadsdel: Husö. En del av registerbyn Östersundom ligger utanför stordistriktet Östersundoms gränser och hör således fortfarande till Sibbo. Namnet Östersundom var tidigare även det svenska namnet på ett postdistrikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar