Vanda vill. Den 16 juni 2009

Yle har idag publicerat en notis med rubriken "Vanda vill utreda samgång med Hfors". Att Vanda "vill" utreda betyder att det finns en ganska stark vilja till samgång. En utredning är inte bara en utredning, utan ett första steg mot en samgång. När det en gång finns en utredning, så finns det även grunder och argument för en sammanslaning. Att utredningen eventuellt även ger motargument torde ha mindre betydelse för hur processen fortskrider.

Jag kommer i någon mån att följa med den aktuella utredningen. Någon låtsasutredning ala Pekka Myllyniemi skall man dock inte förvänta sig denna gång. Det kan vara på sin plats att notera att varken kommunminister Hannes Manninen eller stadsdirektör Jussi Pajunen av Myllyniemi hade beställt ett undermåligt plagiat. Sibbofrågan hade skötts mycket snyggare, om Myllyniemi hade klarat av att göra ett eget ordentligt jobb. Utredningmannen borde visserligen ha fått betydligt mera tid på sig, men varken Manninen eller Pajunen bär personligen ansvar för att utredningen blev vad den blev. Däremot kan Manninen i högsta grad anklagas för att ha godkänt Myllyniemis utredning. Det var inrikesministeriet - inte Helsingfors stads - upgift att underkänna Myllyniemis utredning. Det kan dock vara en nyttig lärdom att allt duger som motivering då besluten redan är tagna eller överenkommelserna redan är gjorda.

Förmiddagen var exeptionellt rik på stora nyheter, men så är det även midsommarvecka. (Se "Midsommarhälsningar. Den 20 juni 2008".) Helsingin Sanomat har publicerat en notis med rubriken "Lääkelaitoksen siirto Kuopioon varmistui". Flyttningen av Läkemedelsverket kan ha mera med fallet Sibbo att göra än de flesta föreställer sig. (Se "Överenskommen regionalisering. Den 7 februari 2009".) Beslutet i Karlebyfrågan har i sig knappast några direkta kopplingar till Sibbofrågan, men dagens beslut visar hur hårt pressat Sfp och Svenskfinland är när det gäller förvaltningsfrågor. Detta förhållande kan kanske förklara varför Sfp tigit om kopplingen mellan Sibbofrågan och KSSR. Jag citerar ur Stefan Wallins blogginlägg "Ett dåligt beslut" från idag, där kommunreformen inte nämns:


Ur SFP-synvinkel bevisar beslutet åter en gång hur svårt det är att få förståelse för sådana förvaltningslösningar, som innebär möjligast små risker med tanke på de språkliga rättigheterna. Så var det med landskapsreformen 1993 (där Karleby också var spelknapp), så var det med länsreformen 1997, Sibbofrågan 2006-07 - liksom denna gång.Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar