Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä. Den 17 juni 2009

Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa


Jag har redan tidigare på internet lagt ut Helsingfors förvaltningscentrals eller Eila Ratasvuoris opublicerade utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken". Denna utredning skall på utredningsman Pekka Myllyniemis begäran ha sänts till inrikesministeriet den 18 oktober 2006. Utredningen plagierades av Myllyniemi i hans rapport Kunnan osaliitos Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Myllyniemi plagierade även andra publicerade - och troligtvis även opublicerade - dokument, men Ratasvuoris utredning är det viktigaste plagierade dokumentet. Även stora delar av förslagsdelen i Myllyniemis rapport är kopierat från Ratasvuoris utredning, utan att källa anges. Plagiatet hade knappast upptäckts, ifall inte Jussi Pajunen kopierat samma utredning i Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen angående Helsingfors egen framställning. Eftersom mitt bloggskrivande kommit in i ett stadium där det mesta handlar om arkivering har jag nu sparat förvaltningscentralens utredningPicasa, där även urval av bilder från denna blogg finns. Fastän dokumentet inte går så bra att läsa som bildspel, har jag bäddat in ett bildspel nedan. Texten går att förstora på Picasa.Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar