Zachrisbackens högstadium. Den 15 juni 2009

Formellt har det inte på tio år funnits lågstadium och högstadium i den finländska grundskolan. I praktiken existerar det dock fortfarande högstadie- och lågstadieskolor. På landsbygden är lågstadieskolor ofta små byskolor, medan högstadieskolorna är stora skolor i kommuncentra eller centralorter. Det hare i någon mån experimentertas med en annan idelning än klasserna 1-6 respektive 7-9, men det är ovanligt. Däremot har det blivit relativt vanigt med enhetsskolor med alla klasser från första till nionde. Det finns ämneslärare som undervisar sina ämnen även i klasserna 5-6 och det finns klasslärare som även är behöriga ämneslärare i något enskilt undervisningsämne. Huvudregeln är dock att klasslärare undervisar i klasserna 1-6, medan ämneslärare undervisar i klasserna 7-9. Dessutom kräver en del undervisningsämnen i klasserna 7-9 specialutrymmen som saknas i lågstadieskolor. (Se "Specialutrymmen. Den 15 mars 2009".)

I mina inlägg "Tillfälliga utrymmen. Den 3 mars 2009" och "Elevupptagningsområde. Den 9 mars 2009" har jag berättat att Helsingfors finska utbildningssektion på sitt möte den 24 februari överaskande ändrade planerna för den finskspråkiga högstadieundervisningen för elever i inkorporeringsområdet. Enligt sektionens beslut grundas ett nytt elevupptagningsområde för de finskpråkiga elever i inkorporeringsområdet som börjar på sjunde klassen i höst. Undervisningen skall ske i baracker vid Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom. För undervisning i ämnen som kräver specialutrymmen planeras transporter till andra skolor. Jag fann planerna så orealistiska att jag betvivlade att de kommer att förverkligas. Nu har emellertid Helsingfors stad rest baracker på Zachrisbacken.
Ovissheten har oroat föräldrar till elever som skall börja på högstadiet. Helt negativt förhåller man sig dock inte till de tillfälliga utrymmena. Zachrisbackens skolcentrum är trots allt en mycket trygg miljö.

Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar