Inget frågetecken. Den 18 juni 2009

Jag fortsätter att arkivera. Artikeln ovan publicerades i Helsingin sanomat på sida A 16 den 8 december 2006. Helsingin Sanomat tog på allvar mina avslöjanden om plagiat. Rubriken "Kopioko Myllyniemi Helsingin Sipoo-esitystä" är visserligen formulerad som en fråga, men frågetecknet saknas. Helsingin sanomats redaktör brydde sig faktiskt om ta reda hur det förhöll sig. Redaktör Matti Huhta kontaktade Pekka Myllyniemi, som medgav han begärt motiveringar av Jussi Pajunen och Eila Ratasvuori. I ett ledarstick med rubriken "Sipoon-hankkeen vastustajille uusi ase" i följande dags tidning passade Helsingin sanomat dock på att notera att utredningsmannen inte varit noggrann till alla delar, utan i utredningens "inledningsdel" infogat delar ur Helsingfors utredning. Att de kopierade delarna inte skulle finnas med i förslagsdelen skrev Huvudstadsbladet felaktigt redan den 8 december. För skarpare text klicka på bilderna nedan.


Ett par artiklar som Helsingin sanomat publicerat på tidningens webbplast torde hittills inte ha noterats på denna blogg. Den 27 juni 2006 publicerades så väl en artikel med rubriken "Sipoo yrittää vesittää Helsingin rajansiirtoaikeen" som en kommenterande artikel med rubriken "Helsingin pitää kertoa Sipoon-suunnitelmansa". Jag återger valda bitar ur den senare artikeln:


Sipoolaisten hämmennys on oikeutettua.

Ihmiset ovat hakeneet Sipoosta elämäntavan, johon eivät kuulu kerrostalot ja kaupunkikeskusten hulina. Monet sipoolaiset pelkäävät, että Itä-Helsingin lähiöt leviävät heidän kotinurkilleen.

Metron jatkaminen itään lisää pelkoja. Metron uskotaan tuovan mukanaan rumiksi koettuja korkeita kerrostalolähiöitä, uusia kontuloita. ...

Helsingin merkittävin kaupunkipientaloille suunniteltu kohde on tällä haavaa Malmin lentokenttä. Sinne on ajateltu kaupunkipientaloja 10 000 ihmiselle.

Malmin lentokentän rakentamista vastustetaan laajasti muun muassa Helsingin valtuuston suurimmassa ryhmässä kokoomuksessa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jan Vapaavuoren (kok) mukaan Länsi-Sipoo poistaisi suurimmat Malmin kenttään kohdistuvat rakentamispaineet. ...

Metroon tukeutuvaa Itä-Helsinkiä saatetaan ryhtyä rakentamaan jo viiden vuoden kuluttua. Siinä on varmasti ajattelemisen aihetta myös länsimetropäätöksensä kanssa tuskailevalle Espoolle.

Tidningen Keski-Uusimaa har idag publicerat en artikel med rubriken "Järvenpää ja Kerava valittavat ministeriön Ristikytö-päätöksestä". Man skall alltså besvära sig till HFD över finansministeriets beslut att avslå Träskändas och Kervos framställning till ändring i kommunindelningen. Städerna fick officiellt ta del av ministeriets beslut igår. (Se Finansministeriets meddelande "Finansministeriet beslutade om partiella kommunsammanslagningar" och Yles notis "Tuusula saa pitää Ristikydön maat".) Det här blir intressant att följa. Jag torde återkomma.

Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar