Brett stöd. Den 22 juni 2010


Borgåbladet och Östranyland publicerade den 20 juni på den nya nya gemensamma webbplatsen en artikel av FNB med rubriken "Brett stöd för nationalpark i Sibbo". Samma dag publicerade Verkkolehti en bearbetad och senare uppdaterad version av artikeln under rubriken "Sipoonkorven kansallispuistohanke sai laajaa tukea". Samtidigt har Verrkkolehti publicerat en annan artikel av FNB under rubriken "Asukkaat haluavat säilyttää Sipoonkorven kulkukelpoisena". I gårdagens nummer av Helsingin Sanomat ingick en mycket kort version av den förstnämnda texten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar