Kehyssuunnitelman liikennejärjestelmäselvitys. Den 7 juni 2010


När Helsingfors stadsplaneringskontor den 1 juni uppdaterade webbsidan med "färdiga" och "kommande" utredningar i anslutning till Östersundomprojektet flyttade man utredningen "Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelman liikennejärjestelmäselvitys" från "kommande" till färdig". När sidan föregående gång uppdaterades i början av februari listades utredningen ännu som "kommande", fastän det samtidigt hette att den var färdig i november 2009. Nu är den längre endast daterad till år 2009. Inte heller denna utredning torde i sin helhet vara publicerad.För stadsplaneringsnämnden presenterades visserligen i december utredningen "Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma", där trafikutredningen sammanfattas på tre sidor. Till föredragningslistan bifogades även en presentation med rubriken "Helsinki-Porvoo - Liikenteellisen arvioinnin esittelyaineisto". (Se "Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma. Den 30 november 2009".) Detta dokument är konverterat till pdf-dokument den 27 november, medan den ursprungliga powerpoint-filen torde vara skapad den 4 noveber för att användas den 5 november. Orsaken till att trafikutredningen inte publiceradts i sin helhet torde vara att den i hög grad bygger på utredningarna "Itämetron jatke" och "Liitosalueen pikaraitiotien esiselvitys", som Helsingfors stad av någon anledning inte vill ge ut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar