Kiviniemis regering. Den 14 juni 2010Efter valet av Mari Kiviniemi till ny ordförande för Centern har Arbetarbladet publicerat en kolumn av Jacob Söderman med rubriken "Kan SFP gå med i Kiviniemis regering?". Jag återger här de inledande raderna.

Centerns partikongress utsåg Mari Kiviniemi till partiets ordförande. Snart blir hon statsminister för en ny regering. Det kan bli förändringar på ministerposterna och den måste ha ett nytt regeringsprogram. Två saker gör det betänkligt för SFP att medverka i den nya regeringen.

Kiviniemi gick i tiden ut mot Sibbosvenskarna inför Helsingfors illa motiverade tvångsinkorporering av Sibbo. Därtill har hon hänsynslöst drivit på att Karleby-svenskarna skall lösgöras från det svenska Österbotten och underställas regionförvaltningsbyrån och näringslivsbyrån i Uleåborg.
Detta trots att grundlagsutskottet och JK har uttalat sig för det södra alternativet.

Frågan om Karlebys orientering är liksom Sibbofrågan intressant även ur ett principiellt perspektiv. Igen handlar det om lagens tyngd och regeringens möjligheter att köra över lagen. I sin insändarartikel "Bästa alternativet bör avgöra ödet" i Hbl den 11 maj hittar Söderman en liten koppling mellan Karlebyfrågan och Sibbo:


Den pågående manövern för det norra alternativet låter påskina ett intresse för svensk service. Hade man verkligen velat garantera en god svensk service skulle man säkert ha börjat med utnämningen av överdirektören vid regionförvaltningsverket i Uleåborg. Man hade möjlighet att välja den tvåspråkige Markku Luoma, kommundirektör i Sibbo och tidigare kanslichef vid Vasa länsstyrelse och med en framgångsrik karriär som tjänsteman

I stället valde man Terttu Savolainen, med politiska meriter från Centerns partikansli och som bland annat varit statssekreterare för minister Kiviniemi. Hur statsrådet kunde förbigå Luoma är oförklarligt, men det visar vilka de verkliga intentionerna är - att tillvarata ett partis intressen.

Den 22 december gav FNB ut en notis enligt vilken Markku Luoma utnämnd till överdirektör för Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland, men enligt statsrådets pressmeddelande från samma dag valdes Jorma Pitkämäki till tjänsten.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar