Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma. Den 30 juni 2010


Helsingfors stadsplaneringskontor har i måndags uppdaterat förteckningen över "färdiga" utredningar i samband med Östersundomprojektet. En ny färdig utredning är "Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma ". Detta är den första utredningen som publiceras av de utredningar som blivit färdiga i år. Övriga utredningar har man valt att inte publicera. Pdf-dokumentet är skapat den 17 juni. Det torde finnas skäl att återkomma.

Yle publicerade igår en artikel med rubriken "Helsingfors: Goda skattebetalare efterlyses". I samband med kommunreformen kunde Helsingforspolitikerna ha krävt reformer som inneburit en rättvisare beskattning, men man nöjde sig med sydvästra Sibbo, då det inte blev någonting av sammanslagningen med Esbo. Inkorporeringen av Östersundom visar sig nu vara en fatal felsatsning, som föga förbättrar Helsingfors ekonomi. Här borde huvuden rulla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar