Etelä-Suomen metsiensuojelu. Den 17 juni 2010
På webbplatsen "Etelä-Suomen metsiensuojelu" finns en sida med rubriken "Sipoonkorven metsämanner". Sidan är några år gammal, men speciellt därför intressant. På sidan finns en karta med förslag till gränser för Sibbo storskog. Perspektiven på möjligheterna till en nationalpark och de hot som planerna på en metrolinje medför är intressanta:


Valtion ja kuntien omistuksessa olevan maa-alan lisääntymisen myötä Sipoonkorven maanomistusrakenne mahdollistaisi aikanaan kansallispuiston perustamisen alueelle. Tämän mahdollisuuden säilyminen edellyttää sitä, että alueen eteläosa säilytetään rakentamattomana ja Sipoonkorven nykyinen metsäinen laajuus taataan.

Alueeseen liittyvät pelto- ja niittyalueet tulisi säilyttää viljelykäytössä. Alueella olevien varsinaisten perinnebiotooppien kunnollinen hoito tulisi turvata myös Natura 2000 –alueen ulkopuolella. ...


Alueen yhtenäisyyttä ja asemaa pääkaupunkiseudun ekologisessa verkostossa uhkaa tällä hetkellä erityisesti Sipoonkorven eteläosan päätyminen rakennusmaaksi. Asia kytkeytyy myös Uuudenmaan vielä vahvistamattomassa maakuntakaavassa esitettyyn metron jatkamiseen Mellunmäestä Sipoon Östersundomiin. Metron laajennus lisäisi vääjäämättä lisärakentamispainetta sekä Sipoonkorven eteläosassa sekä sen ja Mustavuori-Östersundomin Natura 2000 –alueen välisen ekologisen yhteyden alueella.

Jag är inte medlem i föreningen, men fick meddelandet nedan idag.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar