Engagemang. Den 16 juni 2010Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Engagemanget är stort för en nationalpark i Sibbo storskog". Yle ger via sin grafik fortfarande bilden av att nationalparken skulle gälla ett område söder om motorvägen. I videoklippet "Stort understöd för nationalparken" säges det dock att det är sannolikt att det grundas en nationalpark norr om motorvägen. I videoklippet säger Tiina Niikkonen vid Forststyrelsen vidare att det aldrig förr har funnits ett så stort understöd för en nationalpark.Av tekniska och andra orsaker kommer sidan "Fallet Sibbo" (www.wadenstrom.net/sibbo) inte att uppdateras regelbundet under den närmaste tiden. Lika väl torde jag publicera nya inlägg på blpggen (wadenstrom.blogspot.com).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar