57-2026-10-C. Den 25 oktober 2010


Det har varit mycket svårt att hitta någon officiell information om Helsingfors stads planer på en "tillfällig" badstrand och en båtbrygga på Husö. På stadens digitala karta över byggnadslov kan man dock hitta ansökan om byggnadslov 57-2026-10-C. Ankomstdagen för ansökan är den 17 juni 2010. Bygglovet är ännu i ansökningsskedet. Efter ELY-centralens utlåtande torde det vara klart att inget lov kommer att beviljas. En intressant detalj är att markeringen för simstrandens och bryggans plats kastar med en kilometer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar