Förhållandet mellan landskapsplanen och generalplanen. Den 24 maj 2011


Från och med idag går det inte längre att göra officiella anmärkningar över utkastet till generalplan för Östersundom, men utkastet till landskapsplan för Nyland är ännu framlagt till den 16 juni. Förhållandet mellan generalplanen och landskapsplanen är intressant. Utkastet till landskapsplan är betydligt grövre, men stämmer med några undantag överens med utkastet till generalplan. Överensstämmelsen är naturligtvis inget sammanträffande. Däremot har synen på förhållandet mellan generalplanen och landskapsplanen varierat. Ett av motiveringarna till en gemensam generalplan har varit att den kan avvika från landskapsplanen. Vid Helsingfors stadsfullmäktigenötet den 6 oktober sade Osmo Soininvaara att "On sinänsä perusteltua, että tässä tehdään yhteistä yleiskaavaa eikä kierretä tätä maakuntakaavan kautta." Tack vare den gemensamma generalplanen skulle Helsingfors inte behöva förhandla med Esbo om planeringen av Östersundom. Mikko Aho sade i Sipoon Sanomat den 4 november att "Yhteinenin yleiskaava on instrumenntti, jolla voidaan poiketa maakuntakaavoista".

Styrelsen för Nylands förbund antog igår ett utlåtande över utkastet till generalplan där man - enligt beslutsmeddelandet - betonar att "Yleiskaavan jatkosuunnittelussa ja -käsittelyssä on syytä huomioida, että maakuntakaavan tulee olla voimassa ennen yhteisen yleiskaavan hyväksymistä."Enligt markanvändnings- och bygglagen kan den gemensamma generalplanen "av grundad anledning" utarbetas så att den inte följder landskapsplanen, men även då skall generalplanen anpassas till landskapsplanen "som helhet".I dagens nummer av Borgåbladet ingår en insändare med rubriken "Till kommunledningen i Sibbo". I insändaren skriver Henrik Segercrantz att det är en moralisk plikt att driva frågan om ersättning vidare och att frågan bör drivas så långt man kan, oberoende av "vad någon subjektivt pessimistiskt tror om utgången". Här får kommundirektören i Sibbo sig en känga för sina pessimistiska uttalanden.


I en annan insändare med rubriken "Till Sibbos kommunala ledning" kommer Ulrika Segercrantz med liknande kritik mot kommundirektörens pessimistiska pessimistiska åsiktsyttringar, som hon befarar att har en styrande effekt och påverkan på den aktuella invånarenkäten. Personligen uppfattar jag inte att kommundirektören tagit ställning i frågan, utan snarare försökt uttrycka förutsättningarna. Tvärtom kunde man se enkäten som en eventuell fullmakt att gå vidare trots de dåliga oddsen. Kommunfullmäktiges ordförande Christel Liljeström tar i senaste nummer av Sipoon Sanomat faktiskt ställning för att ärendet förs vidare. (Se "Jatketaanko? Den 22 maj 2011".) Det kan tilläggas att det är extraordinärt att man för ett fall vidare efter att den högsta rättsinstans formellt har avgjort fallet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar